המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

כותרת המפה הימית


פתח את המפה וראה בפינה הימנית התחתונה את כותרת המפה

השמוש בכותרת יהיה בשלבים מאוחרים יותר של הלימוד.