המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

רשת המעלות


המפה האנגלית מכסה את השטח שבין

51° 40' N
47° 58' N

000° 20' E
006° 40' W

חשוב לשים לב שקו האורך 0 עובר בחלקה הימני של המפה.
כוון מדידת המעלות
משמאל ללקו האורך 0
ומימין לו

חשוב לזכור את הדבר

היות ורוב התרגילים במבחן יהיו בחלקה המערבי של המפה, יכולה להיות טעות אם לא שמים לב.

התמונה הבאה מראה את הקצה הצפון מערבי של המפה. בקצה התמונה הימני, קו אורך 5W, לשמאלו מתחילה סקלת דקות האורך עד קו האורך 6W וכן הלאה. לנוחיות המשתמש כל 5 דקות משתנה צבע השנטות.
בקצה התמונה השמאלי, מעלות הרוחב, מעלתת הרוחב 51N מסומנת ומעליה מסומנות שנטות דקות הרוחב.
שימו לב לשני האתרים המסומנים ומוגדרים.
תרגול: סמן במפה את האתר
51° 20' N
05° 20' W

ראה את דרך העבודה בקישור .

חזור על תרגול מציאת אתרים שתקבע לעצמך, תרגל חזור ותרגל את הזזת המשולשים, אולי בהתחלה הם יברחו והקוים לא יהיו מקבילים אבל לאחר אימון קצר הכל יהיה בסדר.

תרגול:
מצא את הקורדינטות של האתר המסומן ב X

ראה את דרך העבודה בקישור

תרגול מצויין וחשוב יהיה לשרטט מספר אתרים בעזרת שיטת השרטוט שנלמדה, ולשוב ולבדוק את נכונותם בעזרת שתי שיטות - המחוגות ושני המשולשים.

זהירות מספר עצות איך להזהר מטעויות נפוצות:
קוי ואריאציה
כאשר מחשבים או משרטטים אתר במפה, לא להתבלבל בין קןוי האורך וקווי הוריאציה

קוי גבול למפות אחרות
במפה, מסומנים גבולות של מפות בעלות קנה מידה גדול יותר.
להזהר לא למדוד את מעלות האורך והרוחב מגבולות אלה במקום מקווי האורך והרוחב.
הקצה הדרום מערבי של המפה
זהירות! קו הרוחב 48 אינו מסומן! טעות נפוצה היא להשתמש בסקלה התחתונה של המפה במקום בקו הרוחב 48.