המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

מציאת קוי רוחב ואורך של אתר מסומן במפה


כאשר מסומן אתר במפה וצריך למצוא את הגדרתו - קו אורך וקו רוחב, אפשר להשתמש שלמדנו בשעור שרטוט האתר כלומר בעזרת שני משולשים או סרגל מקביל. שיטה נוחה יותר היא בעזרת מחוגת העוקצים.

הנח עוקץ אחד של המחוגה על האתר המבוקש

הבא את העוקץ השני של המחוגה לקו הרוחב המסומן.

מדוד את מעלות ודקות הרוחב של האתר המבוקש

בצורה דומה מדוד את דקות האורך.
רשום את מעלות ודקות האורךץ
לשם דיוק המדידה, שחק עם חוד המחוגה שעל קו הרוחב / אורך והקפד שפתיחת המחוגה תהיה משיקה להקו האמור.

הערה חשובה: השיטה האמורה טובה למציאת הקורדינטות של נקודה המסומנת במפה.
אסור לשרטט את האתר עצמו בעזרת מחוגה בלבד אלא אך ורק בעזרת המשולשים (או סרגל מקביל כמובן)