המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

שרטוט אתר במפה


שרטט במפה את האתר הבא
51° 20' N
05° 20' W
ההסברים ניתנים לעבודה בעזרת שני משולשים. העבודה בסרגל מקביל תעשה בצורה דומה

לחץ בעזרת העכבר על השלבים שבטבלה
שלב L1
ישר את המשולש עם קו הרוחב הקרוב.

שלב L2
החלק את המשולש המקביל לקו הרוחב כלפי קו הרוחב המבוקש.

שלבL3
המשך עד שתגיע לקו רוחב 51 ו20 דקות.

שלב L4
סמן קו (מקבליל לקו הרוחב שממנו יצאת (51).
המשך את הקו מעבר לקו האורך 5.

שלב L5
הזז את המשולשים, עם מחוגת העוקצים מדוד מקן האורך 05 20 דקות.

שלב L6
העתק את המחוגה אל קו הרוחב ששרטת.

שלב L7
סמן את האתר המבוקש ב X. מחק את הקו רוחב ששרטת והשאר את הסימון X, קו זה היה רק קו עזר לצרכי מציאת האתר.