המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

מדידת מרחקים


 

בשיעור הקודם למדנו שאת המחק במיילים מודדים בצדה השמאלית או הימנית של המפה, בסוף נשעור נשאלה השאלה מה המרחק בין שתי הנקודות A ו B
בשעור זה נלמד למדוד מרחקים בעזרת הסקלה של קוי הרוחב.
ראשית סמן את הנקודת על גבי המפה.

בצילומים יתכנו כמובן אי דיוקים, בעבודה על המפה חייבים לדייק


פתח את מחוגת העוקצים מנקודה A אל נקודה B

מדוד את המרחק בסקלה הימנית מול הנקודות A ו B.

המרחק שנמדד, 42 מייל

שיטה נוספת שמיושמת במרחקים גדולים, מעל גודל מפתח המחוגה נעשת בדרך הבאה:

שלב D1
עבור לסקלה השמאלית ופתח את מחוגת העוקצים פתיחה סבירה, במקרה זה 20 מייל.

שלב D2
שים את אחד מחודי המחוגה על נקודה A ואת החוד השני על הקו בכוון נקודה B.
מדדנו 20 מייל

שלב D3
השאר את החוד וסובב את המחוגה כך שהעוקץ מנקודה A יעבור לכוון נקודה B
מדדנו עוד 20 מייל, הוא עדיין לא הגיע אליה.

שלב D4
מדוד את המרחק שנשאר.

שלב D5
מדוד את המרחק שנשאר בסקלה השמאלית, במקרה זה 2 מייל.

המרחק שנמדד: 20+20+2 = 42 מייל.