המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

הצפון ושגיאת המצפן


לוח המצפן מחולק ל360 מעלות כאשר הצפון הוא 0 או 360. ספירת המעלות היא עם כוון השעון כפי שנראה בציור בסקלה החיצונית.
חלוקה נוספת, שהיתה נהוגה בעבר אך מוזכרת כאן מטעמי נוסטלגיה היא החלוקה הרבעית, מהצפון נמדדות 90 מעלות עם כוון השעון וכן כננגד כוונו כלופר כלפי מערב. וכן נמדדות המעלות מדרום לכוון מזרח ומערב הסקלה השניה בציור. קריאת הכוון תהיה:
קריאה רבועיתקריאה רגילה
N360
N 040 E040
N 30 W 330
S 70 E110
S 20 W200
חלוקה נוספת של טבלת המצפן היא שיטת הנקודות, חילקו את הטבלה ל32 נקודות. כל נקודה בזוית של
360 מעלות חלקי 32 = 11.25 מעלות
הסקלה הפנימית בציור. שיטה זאת משמשת בעיקר לקביעת כוון הרוח.
בכדי לזכור את החלוקה, (לפחות כך השיטה שלי) מספיק לזכור רק חלק קטן מהטבלה:
מחלקים את הטבלה למספר חלוקות:
חלוקה ראשונית N S
חלוקה משנית E W
נעזוב את כל הטבלה ונתרכז רק בחלק שבין N ו E חלוקה שלשית NE
נמשיך להתרכז רק בחלק שנשאר חלוקה רבעית NNE
ונשאר חלוקה חמשית NbyE
מה עשינו כאן?
תמיד החלוקה הראשונה נכתבת לפני זו שאחריה, NE ולא EN וכן SW ולא WS
מצורפת תמונה של שושנת הרוחות המופיעה על טבלת המצפן.
בהתבוננות בציור קל להבין את ההגיון שבחלוקה, ובתרגול קצר אי אפשר שלא לזכור זאת.

הקוטב הצפוני האמתי True North Pole

הקוטב הצפוני הוא הנקודה הצפונית ביותר על פני כדור הארץ.
הוא נמצא בקו רוחב 90 צפון. אדם העומד בקוטב הצפוני, לכל כוון אליו יפנה יהיה לדרום.
כל קוי האורך מתאחדים בקוטב הצפוני.

המצפן מראה את הצפון, ולפיו נקבעים מספר שימושים כוון הפלגה - קורס (Course) ותכווין (Bearing) ואזימוט (Azimuth)
הקורס הוא הזווית הנוצרת בין שידרית כלי השייט ולבין הצפון. כלומר כוון ההפלגה ביחס לצפון.
התכווין הזווית בין הצפון, וגוף מחוץ לספינה (מגדלור כלי שייט וכו').

אזימוט תכווין לגורמים שמימיים כגון כוכבים שמש ירח.

ברגע שאנו יכולים למצוא כוון לשני עצמים ידועים בחוף אנו יכולים למצוא את מיקומנו על המפה אנו יכולים גם למצוא לאיזה כוון אנחנו צריכים להפליג בכדי להגיע למקום חפצינו

המספרים שעל המצפן מסמנים מעלות מעגל והם ממוספרים מ 0 ועד 360 בכוון השעון.

הקורס של כלי השייט שבציור הוא 90 מעלות כאשר אתה נמצא בו ואתה רואה שני מגדלי אור האחד בכוון 70 מעלות והשני בכוון של 110 מעלות, כוון הפלגתך אינו משנה את מיקומך ברגע קריאת התכווינים. מיקומך הוא במקום המצויר.
שים לב שאין כל קשר בין כוון הפלגתו של כלי השיט ובין הכוון שבו נראה מגדל האור
קריאת המצפן

המצפן רגיש לשדות המגנטים ועלולים להיות מושפעים ממתכות או מגנטים הנמצאים בסביבה כך שבעת שימוש במצפן יש להקפיד שלא יהיו כלי מתכת בסביבה הקרובה.

בכלי שיט הבנויים מברזל כמו אניות כמובן שאין אפשרות למנוע בעיה זאת ולכן משתמשים בתיקון לשגיאה הנוצרת, שגיאה זו נקראת DEVIATION שעליה נדבר בהמשך.

הקוטב הצפוני המגנטי Magnetic North Pole

הצפון המגנטי נמצא במרחק כ 1600 קילומטר מהצפון האמתי ומיקומו אינו קבוע, כיום הוא נמצא בערך בקו רוחב 78 צפון ובקו אורך 104 מערב.

וראה גם: האם המצפן יצביע דרומה? (קישור למאמר)

ואריאציה VARIATION

הואריאציה היא הזוית שנוצרה בין הצפון האמיתי ובין כוונה של מחט המצפן המורה לכוון הצפון המגנטי. כאשר המחט מורה מערבה מהצפון האמיתי הואריאציה היא מערבית וכאשר היא מורה מזרחה ממנו הואריאציה היא מזרחית.

הואריאציה מופיעה במפה לשנה מסוימת ועל ידה רשום השינו השנתי וכוונו. השינוי השנתי נוצר כמובן בגלל תזוזתו של הצפון המגנטי. כאשר אנחנו מוצאים את כוון המצפן של מגדלור או עצם כל שהו בכדי להעבירו למפה אנחנו צריכים להתחשב בואריאציה ולתקן את הכוון לכוון אמיתי על ידי הוספה או חיסור של הואריאציה

חשוב לזכור!
למפה נכניס רק כוונים אמיתיים - True Course, True Bearing
המצפן מראה לנו את כוון המצפן - Compass Course, Compass Bearing

על מנת לזכור אם אנחנו צריכים להוסיף או להחסיר נזכור את הפתגם

Error WEST Compass BEST
Error EAST Compass LEAST

כלומר,
אם השגיאה מזרחית כוון המצפן יהיה תמיד קטן מהכוון האמתי
אם השגיאה מערבית כוון המצפן יהיה תמיד גדול מהכוון האמתי

במקרה זה השגיאה Error היא כמובן הואריאציה.

כאשר שגיאת המצפן היא מזרחית, בכדי למצוא את הכוון האמתי עלינו להוסיף את השגיאה לכוון שמראה המצפן.
כאשר שגיאת המצפן היא מערבית, בכדי למצוא את הכוון האמתי עלינו להחסיר את השגיאה מהכוון שמראה המצפן.

וכמובן שכאשר נתון לנו הכוון האמתי, וברצוננו למצוא מה יראה המצפן לגבי כוון זה נעשה פעולה חשבונית הפוכה.

מחט המצפן מראה מערבה מהצפון האמתי,
השגיאה היא מערבית.

אם ניקח כיוון מצפן למגדל אור, כאשר נעביר את התכווין למפה נצטרך להחסיר את השגיאה בכדי לקבל את התכווין האמתי.

למראית עין השרטוט והפתגם סותרים זה את זה, הרי צפון המצפן קטן מהצפון האמיתי למרות שהשגיאה מערבית...

הסבר
בכדי להבין את כווני שגיאת המצפן צריך לראות את כדור הארץ כלוח מצפן, בציור: לוח המצפן האמתי והוא כולל את שושנת הרוחות החיצונית.
הלוח הפנימי, לוח המצפן הנמצא בכלי השייט מראה את צפון המצפן. השגיאה כמו שנראה היא 10 E.
אנחנו רוצים לדעת את הכוון האמתי אליו מופנה המצפן . אמנם הוא מראה על כוון 000 אבל הכוון האמיתי הוא 010 כלומר 10 מעלות יותר מאשר מורה המצפן!

להסבר נוסף, מאוייר לחץ כאן

שאלה
נלקח תכווין מצפן למגדל אור 325 מעלות
הואריאציה לפי המפה באיזור זה היא 7 מעלות למזרח
מה יהיה התכווין למגדל האור כאשר נרצה להכניס אותו למפה?

תשובה
היות והשגיאה מזרחית

נחשב לפי הפתגם
Error EAST Compass LEAST

המצפן קטן - האמתי גדול
נוסיף את השגיאה לכוון המצפן.

החישוב

תכווין מגנטי Magnetic Bearing 325
שגיאת המצפן Compass Error E 07 +
תכווין אמתי True Bearing 332 =

חשוב לזכור:
על המפה מופיעים הקורסים והתכווינים האמתיים.
במצפן אנחנו רואים את קורס המצפן ואת תכווין המצפן.

דביאציה Deviation

כאמור כאשר המצפן ממוקם ליד מתכת, מגנט או מכשירי חשמל תושפע המחט ולא תצביע לכוון הצפון המגנטי אלא כלפי צפון המצפן Compass North . ההבדל בין שני כוונים אלה, כוון הצפון המגנטי וכוון מחט המצפן נקרא דביאציה Deviation באניות הבנויות ברזל השפעת גוף האניה על המצפן היא רבה ביותר ומושפעת כמובן מכוון הפלגתה של האניה. נקח לדוגמא אניה שהמצפן נמצא בירכתיה, כאשר תפליג בכוון מזרח, המחט תשאף לפנות אל הצפון המגנטי אך הברזל של גוף האניה שימצא מימין למצפן ימשוך את המחט קלות לכוונו כלומר ימינה.

ואילו באניה המפליגה לצפון השפעת גוף האניה תהיה פחותה בהרבה.
סימון הדביאציה הוא כמו סימון הואריאציה E או W. בציור שכאן הדביאציה היא מזרחית E
חישוב הצפון האמיתי לגבי הדביאציה היא כמו החישוב לגבי הואריאציה (כולל הפתגם)

באניות, עורכים טבלת דביאציה לכל כוון של החרטום Heading. הדבר מתבצע ליד החוף, כאשר מיקום האניה ידוע. נלקחים תכווינים Bearings לנקודת חוף המסומנת במפה כמו מגדלור.
התכווין האמיתי ידוע (היות והמיקום ידוע וכן מיקומה של נקודת החוף ידועה).
האניה מסתובבת 360 מעלות וכל 10 מעלות נלקח תכווין. ההבדל בין התכווין הנלקח ובין התכווין האמיתי וכמובן בהתחשב בואריאציה (הרשומה במפה) היא הדביאציה ביחס לכוון החרטום.

צריך לזכור שגיאת הדוויאציה נקבעת על פי כוון חרטום כלי השייט. לפעמים טועים לחשוב שכאשר לוקחים תכווין למגדל אור מתקנים את השגיאה לפי זווית התכווין. זאת שגיאה, גם כאשר לוקחים תכווין, נכנסים לטבלת הדוויאציה לפי כוון חרטום כלי השייט .

שגיאת המצפן COMPASS ERROR

שגיאת המצפן היא החיבור החשבוני בין הדביאציה והואריאציה והשגיאה מקבלת סימון מזרחי או מערבי כלומר:
ERROR = VARIATION + DEVIATION

כאשר נתונים לנו שתים מתוך שלש השגיאות, לא תהיה בעיה לחשב את השלישית
בכדי לחשב זאת נסמן באופן שרירותי ולצרכי החישוב בלבד את השגיאה E בפלוס ואת השגיאה W ב מינוס חיבור או חיסור בין שלש השגיאות יהיה בהרבה יותר קל

דוגמה לטבלת דוויאציה

Co. CoDev.
0000W
01002W
02005W
03007W
04009W
05011W
06013W
.........
.........
34002E
35001E

נתון הכניסה לטבלה הוא הכוון המגנטי Compass Course.
אם הכוון אינו מתחלק ב10, לדוגמה הכוון המגנטי הוא 012 מעלות חייבים לעשות אינטרפולציה בין הדוויאציה עבור הכוון המגנטי 010 ובין הכוון 020 כדי למצוא את הדוויאציה הנכונה.


זכור
שם השגיאה קיצור השם מושפע מהמיקום הגיאוגרפי מושפע מכוון החרטום
ואריאציה VARIATION VAR הזוית בין הצפון האמתי והצפון המגנטי כן לא
דביאציה DEVIATION DEV הזוית בין הצפון המגנטי וצפון המצפן לא כן
שגיאת המצפן COMPASS ERROR ERR הזוית בין הצפון האמתי וצפון המצפן כן כן

יחס הגומלין בין השגיאות והצפון


לגבי כלי שייט המפליג בכוון כל שהו אנו מבדילים בין כוון אמיתי, כוון מגנטי וכוון מצפן
True Course, Magnetic Course and Compass Course

כמו כל נבדיל בין התכווינים באותה צורה
True Bearing, Magnetic Bearing and Compass Bearing

הבדלים אלה מתבטאים בדרך כלל בעת לימוד הניווט או בחישובי שגיאת המצפן.
בעת הפלגה רגילה, השימוש הוא בעצם בכוון אמיתי כאשר עובדים על המפה. וההגאי מקבל הנחיה להפליג בבכוון המצפן לאחר שחושבה שגיאת המצפן.
הכוון האמתי הוא הכוון המשורטט במפה ואילו כוון המצפן הוא הכוון שמראה לנו המצפן כאשר אנו שומרים על הכוון האמתי
(כמובן שאין אנו מדברים כאן על השפעות רוח וזרם)


דוגמה
כלי שייט נמצא בנקודה A וכוונתו להגיע לנקודה B
בקביעת הקורס על המפה נמדד הקורס 310 מעלות. קורס זה הוא True Course.
הואריאציה באזור היא 5W והדביאציה לפי הטבלה היא 1E.
חישוב מראה ששגיאת המצפן היא W4
כך שבכדי להתגבר על השגיאה, עלינו להפליג בכוון 314 מעלות מצפן. המצפן יצביע לכוון זה, אך כוונו האמתי של החרטום יהיה 310 מעלות.


תרגיל
במשך ההפלגה נלקח תכווין לנקודת חוף, התכווין
לפי המצפן היה 045 מעלות. מה התכווין שתסמן על המפה?
תשובה