המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

מערכת הקורדינטות


 

על מנת להגדיר מיקום כל שהוא על פני כדור הארץ אנחנו משתמשים בקווי רוחב וקווי אורך.
לשם המחשה נתאר כתה, נוכל להגדיר את מקום מושבו של כל תלמיד על ידי ציון הטור והכסא שבו הוא יושב למשל משה יושב בטור ג' כסא מספר 5.

קווי הרוחב Latitudes
נחלק את כדור הארץ לשני חצאי כדור צפוני ודרומי. הקו הדמיוני המחבר בין שני חצאי הכדור הוא קו רוחב 0 ונקרא קו המשווה .
את קווי הרוחב הצפוניים נתחיל לספור ממנו וצפונה עד למעלה 90 צפון שהיא בעצם נקודה, הנקודה הצפונית ביותר על פני הכדור.

את קווי הרוחב הדרומיים נספור בהתאמה מקו המשווה ודרומה. בציור רואים את קו המשווה צבוע באדום, קווי הרוחב 20 צפון ו60 צפון וכן את קו הרוחב 40 דרום וכן את שני הקטבים, הצפוני והדרומי

קווי האורך Longitudes
קווי האורך הם קוים דמיוניים שמחברים את שני הקטבים. בציור אנו רואים את קווי האורך.
בעוד שאת קווי הרוחב חילקנו מקו המשווה צפונה ודרומה בחלוקת קווי האורך צריכים היו לקבוע קו 0 באופן שרירותי.
כקו אורך 0 נקבע הקו הדמיוני העובר בעיר גרינוויץ' שליד לונדון, מקו זה מתחילים לספור את קווי האורך המזרחים והמערביים, 180 קווי אורך ללכוון מזרח ו180 קווי אורך לכוון מערב.
קווי האורך נפגשים מעברו השני של כדור הארץ (לגבי גרינוויץ') והם בעצם קו אחד קו אורך 180.
צריך להבין שכל קו אורך מקבל סימון מזרח או מערב מלבד הקוים 0 ו- 180 שלהם אין סימון. וראה גם קו האורך 0

בציור זה מסומן באדום קו אורך 0 הנקרא גם קו גרינוויץ'.
מסומנים קווי האורך 20 40 ו-60 מזרח וכן קו אורך 20 מערב.
קו אורך 180 אינו מופיע בציור, הוא מוסתר על ידי כדור הארץ.

מבט מעל הקוטב הצפוני

בציור זה אפשר לראות את כדור הארץ במבט על, מעל הקוטב הצפוני אשר נמצא במרכז הציור. קו המשווה הוא העיגול החיצוני וקווי הרוחב מסומנים כעיגולים קונצנטריים שמרכזם הוא הקוטב הצפוני.

קווי האורך הם הקוים הישרים שיוצאים מהקוטב וממשיכים להיקף המעגל שהוא כאמור קו המשווה. קווי האורך המזרחיים נמצאים מימין לקו 0 וקווי האורך המערביים משמאלו.