המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

מפת מרקטור


כדור הארץ הוא כדור הפחוס בשני קטביו. היות ולצרכי נווט אנו רוצים מפה שטוחה, עלינו למצוא דרך להעביר את צורת הכדור למפה כזו.
ישנן מספר שיטות לצורך זה אך היות והמפה שנשתמש בה בעיקר היא מפת מרקטור, מצורף הסבר קצר עליה.

נעטוף את כדור הארץ בגליל ניר (תאורטית כמובן) כמו בציור השמאלי, במרכז כדור הארץ נציב מקור אור.
על גבי גליל הניר נקבל את השלכת כדור הארץ. אך שימו לב לעיוות שמתקבל, בצורת היבשות ומה שמפריע לנו במיוחד הוא העיוות בתכווינים.
הפיתרון הוא "למתוח" את גליון הניר לרוחב עד לקבלת הצורה הרצויה.

בגלל התרחקותם של קוי הרוחב, ככל שמתרחקים מקו המשוה מתקבלים עיוותים של גודל השטחים, ככל שהשטח רחוק מקו המשווה הוא נראה גדול יותר.
דבר זה לא יפריע לנו כל עוד ישתנה קנה המדה בהתאם לקוי הרוחב.

היתרון לימאי במפת מרקטור - התכווינים תמיד נכונים

מדידית המרחקים במפת מרקטור עד 600 מייל. מעבר למרחק זה יש עיוותים במדידה.