המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

הפלגה בהשפעת הזרם


כוון הזרם ניתן לגבי הכוון שאליו הוא זורם - זרם דרומי זורם לכוון דרום.
כוון הרוח ניתן לגבי הכוון שממנו היא נושבת - רוח דרומית נושבת מכוון דרום.

מאמרים על זרמי הים ו רוחות (קישורים למטאורולוגיה)

זרם

כאשר מפליגים במים ללא זרם, כלי השייט יגיע למחוז חפצו כאשר יפנה את חרטום כלי השייט לכוון שסימן במפה (תוך תיקון שגיאת המצפן כמובן).

כאשר יש זרם לכוון כל שהוא, ישפיע הזרם על הכוון והמהירות הרצוייה.

החיצים מסמנים את כוון הזרם.

מקבילית הכוחות
כאשר פועלים על גוף שני כוחות, ישאף כל כוח למשוך את הגוף לכוונו.
בכדי למצוא את כוון תזוזת הגוף, נשרטט מקבילית, השקול הוא כוון המשיכה המשותף לשני הכוחות.

אם נתרגם את הוקטורים
למהירות וכוון כלי השייט המופיעים על המצפן ועל הלוג.
ולמהירות וכוון הזרם
השקול יהיה תנועתו ומהירותו האמתית של כלי השייט.

הציור מראה רישום של תנועת כלי השייט בזרם. הוקטורים מציינים את מהירות כלי השייט (קטע AB) ומהירות הזרם (קטע AD).


הפלגה תוך התחשבות בזרם
כלי שייט נמצא בנקודה A ומפליג לכוון נקודה B.
הזרם במקום כוונו מהירותו ידועים.
רצוננו להגיע לנקודה B תוך התחשבות בזרם.
מה יהיה כוון החרטום ומה תהיה המהירות ביחס לקרקע של כלי השייט?


נעביר בתחילה קו מנקודת המוצא A לנקודה אליה אנו רוצים להגיע B.


נמתח קו מנקודה A שיסמן את כוון הזרם.
נמדוד את מהירות הזרם ונסמן את מהירותו בקשרים (מייל בשעה) בנקודה D.


נמדוד בעזרת מחוגה קטע שאותו יעבור כלי השייט בשעה - נשים את חוד המחוגה על נקודה D ובקצה המחוגה השני נעביר קשת על קטע AB. ונסמן את נקודת החיתוך AB1.


מהירות כלי השייט בהתחשב בזרם יהיה קטע AB1.
הדגמת מסלול האניה ומיקומה האמיתי וכן כוון החרטום.

הערה במקום לשרטט וקטורים של שעה (מהירות כלי השייט ומהירות הזרם) רצוי ומדוייק יותר יהיה לשרטט וקטורים של זמן ארוך יותר כלומר 3 או 4 שעות.

בציור זה נראה כלי שייט המתחשב בזרם.
כלי השייט היפנה את חרטומו בכוון כזה שבו ידחוף אותו הזרם ויחזירו למסלול הרצוי.

רוח

בעוד שאת השפעת הזרם קל לחשב, הרי את הסטיה שגורמת הרוח לא נחשב כמו שחישבנו את הסטיה שגורם הזרם. היות ואיננו יודעים מה תהיה השפעתה. בעוד שסטית כלי השייט בגלל הזרם הוא במהירות ובכוון הזרם הסטיה בגלל הרוח לא תהיה במהירות הרוח אלא פחות ממנה.
את הסטיה נחשב על ידי הפלגה בקורס הרצוי, לאחר זמן קבוע נמצא את מיקום כלי השייט.
נחשב את הסטיה בין המיקום שבו אנחנו נמצאים והמיקום שבו הינו צריכים להיות DR.
נתקן את הקורס כמו שתיקנו את הקורס לגבי הזרם.

בציור, כלי השייט הנמצא בנקודה ידועה לו - A צריך להגיע ל לנקודה B, במקום אין זרם אך כוון ההפלגה מושפע מהרוח.
כלי השייט אינו יודע מה השפעת הרוח והוא מפליג זמן מה לכוון נקודה B שאליה הוא צריך להגיע. לאחר זמן מה הוא מחשב את מיקומו DR ומוצא בנקודה C. באותו זמן הוא מוצא את מיקומו האמיתי (בעזרת תכווינים למגדלי אור למשל) וקובע את מיקומו האמתי בנקודה D.
נשאלת השאלה כיצד הגיע לנקודה D במקום לנקודה C? המסקנה היא שהרוח דחפה אותו לכוון צפון מזרח.
מנקודה D כלי השייט ישנה את כוונו למטרתו נקודה C תוך התחשבות ברוח ותיקון כוון החרטום כלי השייט כמוסבר לעיל.