המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

מצא את אתר ההגעה


49 ° 32.4 ' N     5 ° 32.4 ' W     Co. 110 °     Dist. 89.4 miles

49 ° 12.0 ' N     5 ° 33.6 ' W     Co. 76.1 °     Dist. 87.2 miles

49 ° 23.4 ' N     3 ° 35.4 ' W     Co. 253.2 °     Dist. 68.6 miles

49 ° 13.8 ' N     5 ° 35.4 ' W     Co. 85.8 °     Dist. 81.1 miles

49 ° 06.0 ' N     5 ° 21.0 ' W     Co. 78.8 °     Dist. 83.7 miles

49 ° 14.4 ' N     5 ° 13.2 ' W     Co. 83.3 °     Dist. 77.4 miles

49 ° 00.6 ' N     3 ° 28.8 ' W     Co. 287 °     Dist. 69.9 miles

49 ° 01.2 ' N     5 ° 21.6 ' W     Co. 71.2 °     Dist. 91.3 miles

49 ° 30.6 ' N     5 ° 14.4 ' W     Co. 105.3 °     Dist. 70.7 miles

49 ° 30.0 ' N     3 ° 30.6 ' W     Co. 245.5 °     Dist. 65.1 miles

49 ° 13.2 ' N     3 ° 09.0 ' W     Co. 277 °     Dist. 73.9 miles

49 ° 31.2 ' N     5 ° 01.2 ' W     Co. 102.2 °     Dist. 76.5 miles

49 ° 18.6 ' N     5 ° 10.8 ' W     Co. 98.6 °     Dist. 80.3 miles

49 ° 31.2 ' N     3 ° 28.2 ' W     Co. 252.1 °     Dist. 84.1 miles

49 ° 06.0 ' N     3 ° 20.4 ' W     Co. 288.8 °     Dist. 80 miles

49 ° 30.6 ' N     3 ° 17.4 ' W     Co. 254.8 °     Dist. 89 miles

49 ° 09.0 ' N     5 ° 11.4 ' W     Co. 75.5 °     Dist. 66.9 miles

49 ° 27.0 ' N     3 ° 33.6 ' W     Co. 253 °     Dist. 80.1 miles

49 ° 14.4 ' N     3 ° 20.4 ' W     Co. 278.5 °     Dist. 76.9 miles

49 ° 09.6 ' N     3 ° 34.8 ' W     Co. 287.5 °     Dist. 63.8 miles

49 ° 30.6 ' N     3 ° 31.2 ' W     Co. 252.8 °     Dist. 77.2 miles

49 ° 11.4 ' N     3 ° 00.6 ' W     Co. 283.5 °     Dist. 84.7 miles

49 ° 04.2 ' N     5 ° 23.4 ' W     Co. 75.5 °     Dist. 88.8 miles

49 ° 27.0 ' N     3 ° 24.6 ' W     Co. 258 °     Dist. 66.2 miles

49 ° 10.2 ' N     3 ° 25.8 ' W     Co. 277.2 °     Dist. 67.3 miles

49 ° 12.0 ' N     3 ° 15.0 ' W     Co. 279.5 °     Dist. 72.8 miles

49 ° 07.2 ' N     3 ° 28.2 ' W     Co. 284.4 °     Dist. 79.4 miles

49 ° 06.6 ' N     3 ° 04.8 ' W     Co. 279.6 °     Dist. 86.5 miles

49 ° 30.6 ' N     3 ° 19.2 ' W     Co. 248 °     Dist. 78.4 miles

49 ° 12.0 ' N     3 ° 21.6 ' W     Co. 276.3 °     Dist. 65.2 miles

49 ° 32.4 ' N     5 ° 25.2 ' W     Co. 109.3 °     Dist. 76.4 miles

49 ° 07.8 ' N     5 ° 20.4 ' W     Co. 76.6 °     Dist. 80.3 miles

49 ° 19.8 ' N     5 ° 33.6 ' W     Co. 98.1 °     Dist. 81 miles

49 ° 25.8 ' N     3 ° 23.4 ' W     Co. 252.2 °     Dist. 72.6 miles

49 ° 09.6 ' N     3 ° 22.8 ' W     Co. 278.5 °     Dist. 73.1 miles

49 ° 20.4 ' N     3 ° 30.0 ' W     Co. 264.8 °     Dist. 59.9 miles

49 ° 01.2 ' N     3 ° 07.8 ' W     Co. 290.9 °     Dist. 89.1 miles

49 ° 01.8 ' N     3 ° 03.0 ' W     Co. 283.1 °     Dist. 92.8 miles

49 ° 15.0 ' N     5 ° 10.8 ' W     Co. 78.8 °     Dist. 86.3 miles

49 ° 25.2 ' N     5 ° 15.0 ' W     Co. 98.5 °     Dist. 73 miles

49 ° 30.0 ' N     5 ° 27.0 ' W     Co. 102.4 °     Dist. 86.3 miles

49 ° 03.0 ' N     3 ° 24.0 ' W     Co. 290.1 °     Dist. 76.9 miles

49 ° 07.2 ' N     5 ° 25.8 ' W     Co. 75.7 °     Dist. 77.8 miles

49 ° 07.8 ' N     5 ° 25.2 ' W     Co. 82.7 °     Dist. 89.9 miles

49 ° 08.4 ' N     5 ° 03.6 ' W     Co. 82.5 °     Dist. 78.5 miles

49 ° 26.4 ' N     3 ° 19.2 ' W     Co. 256.2 °     Dist. 73.1 miles

49 ° 19.8 ' N     3 ° 30.0 ' W     Co. 262.4 °     Dist. 81.6 miles

49 ° 01.8 ' N     3 ° 18.6 ' W     Co. 285.7 °     Dist. 86.5 miles

49 ° 24.0 ' N     3 ° 28.2 ' W     Co. 258.2 °     Dist. 64.6 miles

49 ° 25.8 ' N     5 ° 01.2 ' W     Co. 109.9 °     Dist. 70.6 miles

49 ° 12.0 ' N     5 ° 25.2 ' W     Co. 83.2 °     Dist. 81 miles

49 ° 22.2 ' N     3 ° 13.2 ' W     Co. 256.9 °     Dist. 92.9 miles

49 ° 03.0 ' N     5 ° 06.6 ' W     Co. 75.9 °     Dist. 76.6 miles

49 ° 30.6 ' N     3 ° 16.2 ' W     Co. 254.7 °     Dist. 88.7 miles

49 ° 13.8 ' N     5 ° 21.6 ' W     Co. 77.5 °     Dist. 83.1 miles

49 ° 12.6 ' N     5 ° 14.4 ' W     Co. 78.4 °     Dist. 77.3 miles

49 ° 27.6 ' N     3 ° 07.8 ' W     Co. 261 °     Dist. 91.7 miles

49 ° 28.2 ' N     5 ° 07.8 ' W     Co. 109.2 °     Dist. 76.5 miles

49 ° 15.0 ' N     5 ° 32.4 ' W     Co. 84.7 °     Dist. 77.6 miles

49 ° 22.2 ' N     5 ° 11.4 ' W     Co. 101 °     Dist. 72 miles

49 ° 03.0 ' N     5 ° 34.2 ' W     Co. 74 °     Dist. 104.5 miles

49 ° 20.4 ' N     5 ° 03.0 ' W     Co. 98.5 °     Dist. 77.1 miles

49 ° 33.0 ' N     5 ° 34.2 ' W     Co. 102.5 °     Dist. 94.3 miles

49 ° 07.8 ' N     5 ° 07.2 ' W     Co. 81.3 °     Dist. 75.1 miles

49 ° 06.0 ' N     3 ° 12.0 ' W     Co. 281.6 °     Dist. 77.8 miles

49 ° 33.0 ' N     5 ° 29.4 ' W     Co. 108.1 °     Dist. 102.4 miles

49 ° 08.4 ' N     5 ° 24.0 ' W     Co. 75.6 °     Dist. 84.6 miles

49 ° 25.2 ' N     3 ° 08.4 ' W     Co. 263.2 °     Dist. 91.6 miles

49 ° 04.2 ' N     3 ° 13.2 ' W     Co. 287 °     Dist. 82.1 miles

49 ° 25.2 ' N     3 ° 24.0 ' W     Co. 252.2 °     Dist. 80.5 miles

49 ° 06.0 ' N     3 ° 25.2 ' W     Co. 283.4 °     Dist. 75.1 miles

49 ° 27.0 ' N     5 ° 32.4 ' W     Co. 108.2 °     Dist. 82.7 miles

49 ° 32.4 ' N     5 ° 07.8 ' W     Co. 110 °     Dist. 75.5 miles

49 ° 08.4 ' N     5 ° 07.8 ' W     Co. 77.9 °     Dist. 77.1 miles

49 ° 30.0 ' N     3 ° 01.8 ' W     Co. 259.5 °     Dist. 92.5 miles

49 ° 04.8 ' N     3 ° 10.2 ' W     Co. 290.4 °     Dist. 80.8 miles

49 ° 09.6 ' N     3 ° 20.4 ' W     Co. 283.3 °     Dist. 70.6 miles

49 ° 04.8 ' N     5 ° 22.8 ' W     Co. 78.4 °     Dist. 77.8 miles

49 ° 26.4 ' N     3 ° 05.4 ' W     Co. 254.5 °     Dist. 89.7 miles

49 ° 25.2 ' N     5 ° 25.8 ' W     Co. 101.7 °     Dist. 77 miles