המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

מצא קורס ומרחק בין נקודה A ל B


לאחר שתפתור את השאלה, לחץ בעזרת העכבר על השאלה ותקבל את התשובה

A) 49 ° 29.4 ' N     5 ° 14.4 ' W
B) 49 ° 14.4 ' N     3 ° 27.0 ' W

A) 49 ° 23.4 ' N     5 ° 04.8 ' W
B) 49 ° 06.6 ' N     3 ° 34.2 ' W

A) 49 ° 01.8 ' N     5 ° 34.8 ' W
B) 49 ° 30.6 ' N     3 ° 20.4 ' W

A) 49 ° 01.2 ' N     3 ° 02.4 ' W
B) 49 ° 23.4 ' N     5 ° 34.8 ' W

A) 49 ° 12.6 ' N     5 ° 28.2 ' W
B) 49 ° 19.8 ' N     3 ° 30.6 ' W

A) 49 ° 06.0 ' N     3 ° 34.2 ' W
B) 49 ° 27.6 ' N     5 ° 28.2 ' W

A) 49 ° 33.0 ' N     5 ° 24.6 ' W
B) 49 ° 13.8 ' N     3 ° 13.8 ' W

A) 49 ° 04.2 ' N     3 ° 24.6 ' W
B) 49 ° 21.0 ' N     5 ° 31.8 ' W

A) 49 ° 03.6 ' N     3 ° 16.2 ' W
B) 49 ° 19.8 ' N     5 ° 11.4 ' W

A) 49 ° 06.0 ' N     5 ° 32.4 ' W
B) 49 ° 30.6 ' N     3 ° 24.0 ' W

A) 49 ° 25.8 ' N     3 ° 18.0 ' W
B) 49 ° 10.8 ' N     5 ° 27.6 ' W

A) 49 ° 12.0 ' N     5 ° 13.2 ' W
B) 49 ° 22.2 ' N     3 ° 25.2 ' W

A) 49 ° 21.0 ' N     5 ° 25.2 ' W
B) 49 ° 03.6 ' N     3 ° 05.4 ' W

A) 49 ° 12.6 ' N     3 ° 27.6 ' W
B) 49 ° 29.4 ' N     5 ° 12.0 ' W

A) 49 ° 33.0 ' N     5 ° 28.8 ' W
B) 49 ° 01.8 ' N     3 ° 33.6 ' W

A) 49 ° 03.6 ' N     5 ° 04.2 ' W
B) 49 ° 19.8 ' N     3 ° 08.4 ' W

A) 49 ° 22.2 ' N     5 ° 28.8 ' W
B) 49 ° 11.4 ' N     3 ° 08.4 ' W

A) 49 ° 30.6 ' N     5 ° 16.2 ' W
B) 49 ° 02.4 ' N     3 ° 18.6 ' W

A) 49 ° 25.2 ' N     3 ° 09.6 ' W
B) 49 ° 05.4 ' N     5 ° 31.8 ' W

A) 49 ° 10.8 ' N     5 ° 07.8 ' W
B) 49 ° 19.2 ' N     3 ° 11.4 ' W

A) 49 ° 26.4 ' N     5 ° 22.8 ' W
B) 49 ° 09.6 ' N     3 ° 25.2 ' W

A) 49 ° 13.8 ' N     5 ° 15.6 ' W
B) 49 ° 26.4 ' N     3 ° 12.0 ' W

A) 49 ° 23.4 ' N     5 ° 28.8 ' W
B) 49 ° 04.2 ' N     3 ° 01.8 ' W

A) 49 ° 31.8 ' N     3 ° 24.0 ' W
B) 49 ° 15.0 ' N     5 ° 06.0 ' W

A) 49 ° 32.4 ' N     3 ° 24.0 ' W
B) 49 ° 09.0 ' N     5 ° 11.4 ' W

A) 49 ° 24.6 ' N     3 ° 30.6 ' W
B) 49 ° 03.0 ' N     5 ° 31.8 ' W

A) 49 ° 08.4 ' N     3 ° 34.8 ' W
B) 49 ° 25.8 ' N     5 ° 19.8 ' W

A) 49 ° 01.2 ' N     5 ° 01.2 ' W
B) 49 ° 20.4 ' N     3 ° 01.8 ' W

A) 49 ° 30.0 ' N     5 ° 16.2 ' W
B) 49 ° 04.2 ' N     3 ° 21.0 ' W

A) 49 ° 31.8 ' N     5 ° 34.2 ' W
B) 49 ° 12.0 ' N     3 ° 29.4 ' W

A) 49 ° 31.2 ' N     5 ° 33.0 ' W
B) 49 ° 12.0 ' N     3 ° 04.2 ' W

A) 49 ° 26.4 ' N     3 ° 07.8 ' W
B) 49 ° 03.6 ' N     5 ° 06.6 ' W

A) 49 ° 20.4 ' N     3 ° 28.2 ' W
B) 49 ° 10.2 ' N     5 ° 27.0 ' W

A) 49 ° 28.2 ' N     3 ° 04.8 ' W
B) 49 ° 06.6 ' N     5 ° 26.4 ' W

A) 49 ° 03.6 ' N     5 ° 05.4 ' W
B) 49 ° 27.6 ' N     3 ° 05.4 ' W

A) 49 ° 30.6 ' N     3 ° 13.2 ' W
B) 49 ° 12.6 ' N     5 ° 05.4 ' W

A) 49 ° 28.8 ' N     5 ° 09.6 ' W
B) 49 ° 12.6 ' N     3 ° 08.4 ' W

A) 49 ° 10.2 ' N     5 ° 02.4 ' W
B) 49 ° 25.2 ' N     3 ° 27.0 ' W

A) 49 ° 32.4 ' N     3 ° 31.2 ' W
B) 49 ° 04.8 ' N     5 ° 07.2 ' W

A) 49 ° 06.6 ' N     5 ° 28.8 ' W
B) 49 ° 21.0 ' N     3 ° 04.2 ' W

A) 49 ° 33.0 ' N     5 ° 33.6 ' W
B) 49 ° 09.6 ' N     3 ° 21.6 ' W

A) 49 ° 04.2 ' N     3 ° 19.2 ' W
B) 49 ° 27.6 ' N     5 ° 05.4 ' W

A) 49 ° 09.0 ' N     3 ° 11.4 ' W
B) 49 ° 19.8 ' N     5 ° 05.4 ' W

A) 49 ° 07.2 ' N     3 ° 20.4 ' W
B) 49 ° 29.4 ' N     5 ° 00.6 ' W

A) 49 ° 20.4 ' N     3 ° 01.8 ' W
B) 49 ° 06.0 ' N     5 ° 06.0 ' W

A) 49 ° 21.0 ' N     5 ° 34.8 ' W
B) 49 ° 00.6 ' N     3 ° 28.2 ' W

A) 49 ° 06.0 ' N     5 ° 29.4 ' W
B) 49 ° 21.6 ' N     3 ° 27.0 ' W

A) 49 ° 02.4 ' N     3 ° 07.8 ' W
B) 49 ° 28.8 ' N     5 ° 32.4 ' W

A) 49 ° 08.4 ' N     5 ° 27.6 ' W
B) 49 ° 25.8 ' N     3 ° 33.0 ' W

A) 49 ° 19.8 ' N     5 ° 22.2 ' W
B) 49 ° 04.8 ' N     3 ° 30.6 ' W

A) 49 ° 24.6 ' N     3 ° 05.4 ' W
B) 49 ° 09.0 ' N     5 ° 33.0 ' W

A) 49 ° 27.0 ' N     3 ° 02.4 ' W
B) 49 ° 13.8 ' N     5 ° 33.6 ' W

A) 49 ° 09.0 ' N     3 ° 30.6 ' W
B) 49 ° 32.4 ' N     5 ° 16.2 ' W

A) 49 ° 00.6 ' N     3 ° 34.2 ' W
B) 49 ° 24.0 ' N     5 ° 22.8 ' W

A) 49 ° 28.8 ' N     3 ° 13.8 ' W
B) 49 ° 06.0 ' N     5 ° 09.6 ' W

A) 49 ° 04.2 ' N     5 ° 16.8 ' W
B) 49 ° 24.0 ' N     3 ° 12.0 ' W

A) 49 ° 18.6 ' N     3 ° 28.2 ' W
B) 49 ° 09.0 ' N     5 ° 18.0 ' W

A) 49 ° 28.2 ' N     3 ° 35.4 ' W
B) 49 ° 11.4 ' N     5 ° 07.8 ' W

A) 49 ° 01.2 ' N     5 ° 22.8 ' W
B) 49 ° 30.6 ' N     3 ° 22.8 ' W