המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

דקלינציההגדרת נקודות על פני הספרה השמימית
בדפים הקודמים למדנו להגדיר נקודה על פני כדור הארץ בעזרת קוי רוחב ואורך .
כמו שראינו כל נקודה על פני כדור יכולה להשליך את מיקומה לכדור העוטף אותו כאשר מרכז הכדורים משותף לשניהם.
כלומר לכל נקודה על פני הארץ, ולנקודה שמעליה בשמיים (זניט) יש בעצם קוי רוחב ואורך משותפים.
את קוי האורך והרוחב של עצמים שמימיים אנחנו מכנים בשמות אחרים מאשר את הנקודות שעל פני כדור הארץ.

דקלינציה
הדקלינציה הוא המרחק הזויתי של גוף שמימי מקו המשווה השמימי. היות וקו המשווה השמימי הוא ההשלכה של קו המשווה הארצי על מהספרה השמימית, הרי שהדקלינציה הוא בעצם קו הרוחב של הגוף השמימי.
הדקלינציה נמדדת במעלות מקו המשווה, צפונה - דקלינציה צפונית וסימנה N או דרומה - דקלינציה דרומית וסימנה S .
דקלינצית השמש כולנו מכירים את התופעה שבה השמש בקיץ גבוהה מעל האופק ואילו בחורף השמש נמוכה יותר. תופעה זו נגרמת בגלל הדקלינציה.
הדקלינציה הוא המרחק הזוויתי של גוף שמימי (במקרה זה השמש) מקו המשווה. מרחק זה הוא בעצם קו הרוחב של הגוף השמימי.

כדור הארץ סובב סביב צירו במשך 24 שעות וכן סביב השמש במסלול אליפטי הנקרא שהשמש באחד ממוקדיו. מסלול זה נקרא אקליפטיקה.
נטיתו של ציר סיבוב כדור הארץ סביב עצמו אינו מאונך למסלול הסיבוב סביב השמש אלא נטוי בזוית של כ 231/2 מעלות.
מסלול כדור הארץ סביב השמש.
שימו לב לנטית ציר כדור הארץ

כדור הארץ.
Q מסמן את קו המשווה והמעגל השחור מסמן את "מסלול השמש" כפי שהןא מצטייר על פני כדור הארץ במשך השנה.

דקלינצית השמש, הנמדדת במעלות משתנה עם סיבוב כדור הארץ, החל מ 231/2 צפון ועד 231/2 דרום.

GHA - Greenwich Hour Angle זוית השעה ביחס לקו אורך 0
אם הדקלינציה היא קו הרוחב של גוף שמימי הרי זוית השעה הוא קו האורך שלו שנמדד גם הוא במעלות.
שלא כמו הדקלינציה הנמדדת כמו קוי הרוחב מהמשווה צפונה ודרומה, זוית השעה נמדדת מקו האורך 0 (גרונוויץ') לכוון מערב, ולא כמו קווי האורך הנמדדים 180 מעלות למזרח ו180 מעלות למערב.Sidereal Hour Angle SHA & Right Ascention RA
SHA היא הזווית בין נקודת האביב Aries לבין הכוכב הנמדדת לכוון מערב.
RA הזווית בין נקודת האביב לבין הכוכב הנמדדת לכוון מזרח. הRA מוגדר בדרך כלל בשעות.
RA=360-SHA

השוואה בין הגדרת המיקום על פני כדור הארץ והספרה השמימית

כדור הארץ קווי רוחב
נמדדים מקו המשווה צפונה ודרומה
קוי אורך
נמדדים מקו אורך 0 מזרחה ומערבה 180 מעלות לכל צד
הספרה השמימית דקלינציה
נמדדת מקו המשווה צפונה ודרומה
GHA
נמדדים מקו אורך 0 מערבה 360 מעלות