המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

DR position


בעוד שהבטוי FIX משמש לתאור אתר מדויק של כלי השיט (זה מתקבל על ידי נקודת חיתוך של לפחות שתי קריאות תצפית/מכשור). הבטוי DEAD RECKONING D.R. משמש לתאור אתר שמחושב, בדרך שתתואר בהמשך , בדרך ההקשה מנקודת ה-FIXהאחרונה, או של תחילת המסע. מה שמכונה Commence Of Passage=COP. ,הבטוי DEAD RECKONING הוא כנוי שאנשי המקצוע נתנו והשרשו למה שנקרא תחילה DEDUCED POSITION ,כלומר אתר שמקישים אליו על סמך אתר אחר. החל מכאן נשתמש בסמון DR עבור: חשוב המרחק מנקודת ה- FIX על ידי הכפלת מהירות כלי השיט בזמן התנועה על הנתיב המתוכנן. לפי הנוסחה מרחק = מהירות X זמן, וסימונו על קו הקורס. התהליך של מציאת אתר בשיטת זו מכונה בצוע DR . השיטה עצמה והאתר שנמצא מכונים DR . מיקום זה מסומן במפה ב X בשרטוט: מהירות כלי השייט 8 קשר המיקום בשעה 0800 ידוע המיקום בשעה 1000 מחושב