המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

עומק הים במפה


המספרים המופיעים בתמונת המפה הם העומקים. שני המספרים המסומנים בחיצים אדומים מציינים את קוי העומק. הגדרת קו עומק הוא אוסף הנקודות בהם העומקים שווים בציור קוי העומק 10 מטר ו20 מטר.
באפשרותנו לקבוע את מיקומו של כלי השייט על ידי לקיחת תכווין Bearing לנקודת חוף ידועה, לשרטט את התכווין על גבי המפה ובעזרת מד העומק לגלות את קו העומק המסומן.
בתמונה שני מיקומים שנמצאו:
A על קו העומק 10 מטר
B על קו העומק 20 מטר.

 

 

 

פתח את מפת התעלה האנגלית ועקוב אחרי ההסברים הבאים.
המספרים המופיעים בתמונת המפה הם העומקים וקוי העומק. הגדרת קו עומק הוא אוסף הנקודות בהם העומקים שווים.
בתמונה מצד ימין הסבר על העומקים השונים וקוי העומק וכן גבהים של פני הקרקע הנראים מהים.
בצידה השמאלי של המפה שלשה סימני שאלה (?) תנסה לענות מה מסמן הסימן שאליו הוא מורה ואחר כך תעבור מעליו בעזרת העכבר ותבדוק אם תשובתך היתה נכונה.

omek1.jpg עומק 60 מטר קו עומק 50 מטר סלעים