המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

זמן ההפלגה


בהרבה מקרים עליכם לדעת את אורך זמן ההפלגה או את שעת ההגעה לנמל או לנקודה מסויימת. הסיבות שיכולות להיות הן מסירת זמן הגעה מדוייק לשלטונות וכו' .
בשעור זה תלמדו להשתמש בנוסחה המראה את הקשר בין מהירות, מרחק וזמן, לחבר ולחסר שעות ודקות וכן להמיר שעה המוצגת בשבר עשרוני לשעות ודקות.

הקשר בין זמן, מהירות ומרחק
בכדי לזכור את הקשר האמור כדאי לזכור (למרות שאנחנו עוסקים רק במיילים), קמ"ש = ק'מ חלקי שעה, כלומר .
נראה שדרך היא מהירות X זמן
זמן הוא דרך חלקי מהירות.

המרת שעות עשרוניות לשעות ודקות

כלומר
1 שעה = 1 שעה = 60 דקות 1 X 60 = 60
1/2 שעה = 0.5 שעה = 30 דקות 0.5 X 60 = 30
1/4 שעה = 0.25 שעה = 15 דקות 0.25 X 60 = 15

המר את השעה העשרונית
5.5

3.3

7.22

12.55

15.75

9.33 2.7 23.8 1.44 16.88

חיבור שעות
דוגמה 1 :
כלי שייט יוצא בשעה 05:26 ומפליגה 07:52 דקות. מהי שעת ההגעה?

הסבר 1 :
נחבר את שעת היציאה וזמן ההפלגה ונקבל ששעת ההגעה היא 12:78.
אבל בשעה יש רק 60 דקות, כך שנפחית את 60 הדקות מ 78 ונקבל 18 דקות.
את השעה שהפחתנו נצטרך להחזיר, נוסיף אותה לשעה 12 ונקבל שעת הגעה 13:18

דוגמה 2 :
כלי שייט יוצא ב 24 באפריל בשעה 23:13 ומפליג במשך 2 שעות ו24 דקות. מהי שעת ההגעה?

הסבר 2 :
נחבר את שעת ההפלגה וזמן ההפלגה ונקבל ששעת ההגעה היא 25:37.
אבל ביממה יש רק 24 שעות, לכן נצטרך להחסיר מ 25 השעות 24 ונקבל ששעת ההגעה הוא 01:37.
נוסיף את 24 השעות שהחסרנו שהן בעצם יום 1 לתאריך ונקבל שכלי השייט הגיע ב 25 באפריל בשעה 01:37.

תרגול חיבור שעות

לאחר שהבנת את נושא חיבור השעות, תנסה להבין ולתרגל חיסור שעות