המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

חישוב מרחק


נתונות שעות היציאה וההגעה וכן מהירות כלי השייט.
חשב את משך ההפלגה ואת המרחק שאותו עבר כלי השייט.

יציאה 11:42   הגעה 19:57    10 קשר

יציאה 12:15   הגעה 23:37    9 קשר

יציאה 18:38   הגעה 21:48    7 קשר

יציאה 16:15   הגעה 21:58    6 קשר

יציאה 01:36   הגעה 08:49    6 קשר

יציאה 11:25   הגעה 04:41    6 קשר

יציאה 03:44   הגעה 11:58    6 קשר

יציאה 12:46   הגעה 10:43    4 קשר

יציאה 18:26   הגעה 14:59    6 קשר

יציאה 08:15   הגעה 20:38    8 קשר

יציאה 16:32   הגעה 19:00    8 קשר

יציאה 09:27   הגעה 21:09    5 קשר

יציאה 05:27   הגעה 00:48    8 קשר

יציאה 10:30   הגעה 01:40    5 קשר

יציאה 09:12   הגעה 18:53    4 קשר

יציאה 02:29   הגעה 07:08    10 קשר

יציאה 17:11   הגעה 11:01    10 קשר

יציאה 10:13   הגעה 11:42    7 קשר

יציאה 22:57   הגעה 20:57    10 קשר

יציאה 18:28   הגעה 21:26    5 קשר