המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

חישוב הוריאציה על המפה האנגלית


בפרק זה נדון במציאת הואריאציה באזור התעלה האנגלית.
בקטע המפה המצורף (לעת עתה אל תתיחסו לסימני השאלה) אפשר לראות את קוי הואריאציה (הסגולים) ועל ידם כתובה הואריאציה שלאורך הקו. בסוגריים רשום השינוי שנתי של הואריאציה בדקות קשת.
במפה זו השינוי השנתי הוא ירידה של 5 דקות בשנה, היות ובמעלה יש 60 דקות, הרי שכל 12 שנה השינוי יהיה פחות מעלה אחת
בכותרת המפה כתובה שנת ההתיחסות לואריאציה, במקרה זה 1975.

var_chrt.jpg 8 W  a 8.2 W  b 7.7 W  c 7 W  d 7.2 W  e

קווי הואריאציה עצמם כמעט מקבילים במפה זו ובכדי למצוא את הואריאציה בין הקווים צריך לעשות אינטרפולציה או על ידי שרטוט עזר קטן כפי שמראה הציור.

חזרו עכשיו לציור הקודם, הגדול ותנסו לקבוע את הואריאציה בנקודות המסומנות בסימן שאלה, שנת התרגיל היא 1993. מעבר סמן העכבר מעל סימני השאלה יתנו את התשובה.