המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

תיקון שגיאת המצפן


את שגיאת המצפן אין מתקנים ידנית אלא בצורה חישובית.
ולמה הדבר דומה, לתיקון שגיאת השעון, כאשר השעון מפגר ב 5 דקות יש לנו שתי אפשרויות לתקן אותו,
תיקון ידני - תיקון השעה, הוספת 5 דקות לטבלת השעון והשעה תוצג נכונה, או,
תיקון חישובי - לא נזיז את מנגנון השעון אלא בכל פעם שנרצה לדעת את השעה נצטרך להוסיף חישובית את 5 הדקות.

את שגיאת המצפן נתקן חישובית בלבד.
כאשר נדע את השגיאה, ויש בידנו תכווין מסויים (שקיבלתו על ידי תצפית במצפן) לפני שנשרטט אותו על גבי המפה, נוסיף או נוריד את השגיאה כך שעל המפה יהיה התכווין האמתי.
כאשר יש לנו את הקורס האמתי שבו נצטרך להפליג, נוסיף או נחסיר אותו (חישובית) לכוון לקורס שאותו נשמור על גבי המצפן.

שיטות למציאת שגיאת המצפן

טרנזיט
אם אם שתי נקודות חוף מוכרות ומסומנות במפה, (בציור שני מגדלי אור) נמצאות במצב ששתיהן נראות בקו אחד והנקודה הנמוכה אינה מסתירה את הגבוהה נוכל לקחת תכווין עליהן תכווין.
בציור, לקחנו תכווין על שני מגדלי האור.
המצפן הראה שהתכווין הוא 342 מעלות.
מדידה במפה הראתה שהתכווין האמתי הוא 350 מעלות.

שגיאת המצפן היא : 8 = 342 - 350
היות ותכווין המצפן Compass Bearing קטן מהתכווין האמיתי T.Bg Compass least Error East השגיאה היא מזרחית כלומר 8E.

כוכב הצפון לנבחני משיט 30 נווט א' תוך הנחה שהינו נמצא בדיוק בצפון
חישוב שגיאת המצפן יכול להעשות על ידי לקיחת אזימוט לכוככב הצפון.
גם כאן כמובן נקבל את כוון המצפן אליו ומציאת השגיאה תהיה על ידי חישוב.
(טבלה למציאת כוונו האמיתי של כוכב הצפון מופיעה באלמנק ומתייחסת לLHA ולקו רוחב הצופה).

אמפליטוד Amplitude
לא נדרש לנבחני משיט 30 נווט א'
שיטה נוספת למציאת שגיאת המצפן היא מציאת האמפליטוד של השמש, כלומר כוון זריחת השמש או שקיעתה.
לחישוב כוון זה נשתמש בקו הרוחב Lat בו אנחנו נמצאים וכן בדקלינציה Dec לזמן התצפית.

הזריחה והשקיע היא כאשר השמש נמצאת בגובה של חצי קוטר מעל האופק.

האמפליטוד הוא הזוית בין הכוון מזרח - 90 מעלות ובין המערב - 270 מעלות הנמדד לצפון או לדרום. לדוגמה, אם האמפליטוד הוא 10 מעלות הרי שמבחינה הגיונית אם השעה היא שעת שקיעה הרי שכוון השקיעה הוא 280 או 260 מעלות.

הציור הוא מבט על כדור הארץ מעל נקודת הזניט - הנקודה שמעל ראשו של הצופה.

המעגל הוא מעגל האופק.
Z הוא מיקומו של הצופה 30 מעלות צפון
Q קו המשוה
הקוים המקווקוים - - - - הם מסלוליהם של שני גופים שמימיים.
X הוא גוף שהדקלינציה שלו 20 מעלות צפון
מסלולו הוא מנקודה X לנקודה X1 לאורך הקו המקוווקו. הזויות הכחולות XZE ו X1ZW הן זוית האמפליטוד (23.3 מעלות).
כלומר האזימוט של הגוף בזריחה יהיה 66.7 מעלות ובשקיעה יהיה האזימוט 293.3 מעלות.

Y הוא גוף שהדקלינציה שלו 10 מעלות דרום
האמפליטוד שלו 11.6 מעלות
ואזימוט הזריחה והשקיעה יהיה 101.6 ו 258.4 מעלות בהתאם.

את האמפליטוד לגבי קו רוחב ודקלינציה אפשר למצוא בטבלאות נווט כגון Norie's Tables. לנוחיותכם מצורפת אפשרות להדפיס טבלאות אמפליטוד וטבלת דקלינציה רב שנתית לשימוש בכלי השייט:
LAT 01 - 20
LAT 21- 40
LAT 41- 60
דקלינציה

מצורף מחשבון לחישוב האמפליטוד וזויות הזריחה והשקיעה של גוף שמימי.

זכור
במציאות מפליגים בקורס אמתי TRUE COURSE
על המפה מסמנים קורס אמתי TRUE COURSE
מסמנים במפה תכווינים אמתיים TRUE BEARING

במצפן אנחנו רואים כווני מצפן ותכויני מצפן - COMPASS COURSE COMPASS BEARING

שגיאת המצפן מקבלת שם לפי כוון הסטייה של מחט המצפן.
בציור נראות שתי השגיאות מערבית ומזרחית
Error East Error West

הוספת או חיסור השגיאה
כאשר השגיאה מזרחית, כוון המצפן קטן מהכוון האמתי
כאשר השגיאה מערבית, כוון המצפן גדול מהכוון האמתי
את תיקון השגיאה נחסיר או נוסיף בהתאם.

כדי לזכור בקלות מתי אנחנו מוסיפים את השגיאה ומתי מחסירים אותן כדאי לזכור את המשפטים הבאים
Compass Best Error West
Compass Least Error East

וכמובן שגם
Error West Compass Best
Error East Compass Least

הערה על פניו כוון תיקון השגיאה נראה הפוך ולא הגיוני ולכן אני ממליץ להשתמש בשני הפתגמים הקלים לזכירה. הסבר על תיקון השגיאה תוכלו למצוא כאן

דוגמאות
שגיאת המצפן 10 W תכווין למגדל אור 045 (תכווין מצפן)
איזה תכווין תשרטט במפה (תכווין אמתי)?

נקלח תכווין לכוכב הצפון, המצפן הראה 352,
מה שגיאת המצפן?

עליך להפליג בקורס (אמתי) 189. שגיאת המצפן 12 E
מה קורס שאותו תשמור על המצפן?

תרגול במציאת הקורס / ברינג הכנסו לקישור וכן לקישור הזה אמנם החישוב הוא לגבי קורסים אבל כמובן שחישוב הברינגים הוא אותו דבר.
חייבים לתרגל את הפיכת האמתי למצפן והמצפן לאמתי ולדעת את זה יותר טוב מטוב! התרגילים מופיעים בכל השאלות שבמבחן!