המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

שגיאות המצפן המגנטי


ראה גם המצפן הימי

ואריאציה Variation
הקוטב הצפוני האמתי True North Pole
הקוטב הצפוני הוא הנקודה הצפונית ביותר על פני כדור הארץ.
הוא נמצא בקו רוחב 90 צפון. אדם העומד בקוטב הצפוני, לכל כוון אליו יפנה יהיה לדרום.
כל קוי האורך מתאחדים בקוטב הצפוני.

הקוטב הצפוני המגנטי Magnetic North Pole
הצפון המגנטי נמצא במרחק כ 1600 קילומטר מהצפון האמתי ומיקומו אינו קבוע, כיום הוא נמצא בערך בקו רוחב 78 צפון ובקו אורך 104 מערב.
בציור, כדור הארץ מסומן בו הקוטב הצפוני והקוטב הצפוני המגנטי המודגש באדום.
בשלש נקודות על פני הכדור נמצאים מצפנים מגנטים. אפשר לראות שמחט המצפן לא תראה לכוון הקוטב הצפוני האמתי אלא לכוון הקוטב המגנטי.
בנקודה A הואריאציה מזרחית - Var EAST
בנקודה B אין ואריאציה - Var =0
בנקודה C הואריאציה מערבית - Var WEST

מחט המצפן מראה את הצפון המגנטי ולא את הצפון האמתי

TRUE NORTH = MAGNETIC NORTH +/- VARIATION