Green flash


זהירות! אין להביט בשמש אלא בעת שקיעה או זריחה!

הערות
הזוויות בשרטוטים להמחשה בלבד, הן אינן משורטטות בזווית הנכונה.
ההבזק הירוק נראה גם בזריחה אך קל יותר לעקוב אחרי השמש בעת השקיעה.

בעת השקיעה בשניה הראשונה לאחר שכדור השמש נעלם מאחורי האופק,נראה לעתים הבזק ירוק הנקרא Green flash.

בכדי להבין תופעה זו נעבור לתורת האור. כאשר קרן אור עוברת דרך גופים שקופים היא נשברת בזוית מסויימת. שבירת הקרניים אינה אחידה לגבי כל הצבעים אלא תלויה באורך הגל של הצבע. לאור האדום מקדם השבירה קטן ביותר ומקדם השבירה של האור הסגול הוא הגדול ביותר. האור הלבן הוא השתלבות של כל הצבעים, כך שבעת שהאור עובר מאוויר לזכוכית או לחומר שקוף אחר הוא נשבר ומופרד לצבעים שונים.
כאמור מקדם השבירה של הצבע האדום הוא הקטן ביותר ובציור נראה את האור הירוק שמקדם שבירתו גדול יותר נמצא מתחתיו.

 

מה בעצם קורה כאשר מסתכלים על השמש? מחלקה העליון של השמש תגיע לעין רק הקרן הירוקה ואילו מחלקה התחתון של השמש תגיע רק הקרן האדומה

 

 

השמש בעצם תראה כך, אבל בגלל אור השמש החזק והמסנוור, איננו רואים את הצבעים האלה.

 

 

בזמן השקיעה בשניות האחרונות לפני שהשמש נעלמת, יגעו לעינינו רק הקרניים העליונות, הירוקות.

 

 

 

הרבה פעמים ניסיתי לצלם את ההבזק הירוק אך לצערי לא הצלחתי, לכן הוספתי קישורים לאתרים שכן הצליחו לצלם אותו.

תמונה 1
תמונה 2
סרטון