חישובי אינטרפולציה


82.3 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
80 78.5
100 102.3

270.2 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
260 254.7
280 275.6

59.9 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
50 45.7
60 53.5

232.4 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
230 231.5
240 246.5

281.2 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
280 273.7
300 303.7

264.5 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
260 266.8
280 277.5

93.2 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
80 86.8
100 106.4

191.2 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
190 195
200 195.4

91.7 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
80 75.2
100 94.3

138.5 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
120 121
150 148.7

158.4 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
140 136.5
170 172

291.3 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
280 286.3
300 295.5

209.9 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
190 191.4
210 213.6

256.6 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
250 256.7
260 256.6

268.6 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
260 261.1
280 286.4

308.7 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
280 283.3
310 312.1

271.7 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
270 265.1
280 286.2

114.5 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
110 108.6
120 125.9

220.7 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
220 215.4
240 236.9

114 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
110 111.1
130 125.7

241.6 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
240 238.7
250 255.8

254 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
250 256.7
270 271.2

129.6 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
110 111.6
130 131.8

259.7 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
250 245.6
280 274.9

135.9 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
120 114.3
140 145.1

83.2 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
80 86.1
90 96.9

138.7 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
130 127.5
150 154.9

171 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
170 173.7
200 198.5

43.8 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
40 45
50 51.7

133.8 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
130 132.7
140 142

35.3 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
30 25.7
60 61.6

109.4 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
100 96.3
110 103.4

102.7 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
100 101.3
110 107.6

210.1 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
210 205.6
240 233.7

181 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
180 183.1
200 195.6

65.6 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
50 46.6
80 74.2

281.8 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
270 272.9
290 288.6

114.3 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
90 89
120 123

44.8 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
40 34.6
60 61.6

76.9 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
60 64.3
80 81.2

31.1 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
30 35.6
40 37.6

82.7 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
70 71
90 83.2

289.5 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
280 286.3
290 293.4

74.2 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
70 71.6
80 76

256.1 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
250 247.3
280 275.6

71 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
70 73.7
80 77.4

267.5 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
250 253.4
280 283.5

221.1 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
220 215.3
240 244.7

56.4 מצא את הקורס המגנטי כאשר קורס המצפן הוא
CC MgC
50 52.7
60 63.5