בפרק זה, ניווט, מוגש חומר אשר יעזור לנבחנים בקורס סקיפרים וכולל חישובים ועבודת מפות בנווט ספינה, משיט 30 מבחן נווט א'

מרחק האופק

בגלל כדוריות של כדור הארץ, אנו יכולים לראות רק עד קו האופק. ככל שנתרומם גבוה יותר כך יהיה קו האופק רחוק יותר.

בשרטוט, שני אנשים שנמצאים בגבהים שונים, אדם h2 שנמצא גבוה יותר מאשר אדם h1, מרחק האופק שלו יהיה רחוק יותר.

עצם שיהיה מאחורי קו האופק יראה אך ורק אם יהיה גבוה במידה מספקת. כאשר אניה מתקרבת, נראה תחילה את תרניה, לאחר זאת את הארובה, לאט לאט יתגלה גוף האניה עד שנראה את כולה.
העבר את העכבר מעל תמונת האופק לראות דוגמה של אניה מתקרבת אליך.

ככל שגובה העין של הצופה יהיה גבוה יותר כן ירחק מרחק האופק.
הנוסחה המקורבת למציאת מרחק זה
D= מרחק האופק במיילים ימיים
H = גובה הצופה (במטרים או ברגל)
D= 1.15 f
D= 2.1 m
כאמור הנוסחה היא מקורבת, יש הבדלים מזעריים במרחק התלויים בקו הרוחב של הצופה (רדיוס כדור הארץ קטן בקטבים מאשר בקו המשווה.

הוכחת הנוסחה

מחשבון למציאת מרחק האופק

מציאת מרחק ההתגלות של מגדלור
כאשר נשאלת השאלה באיזה מרחק מתגלה מגדלור מסויים כאשר נתון גובה הצופה וגובהו של המגדלור, נראה בשרטוט שחייבים לחשב את מרחק האופק של הצופה ואת מרחק האופק של המגדלור ולחבר ביניהם