המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

תכווין יחסי


תכווין יחסי - Relative Bearing הוא התכווין לנקודה כל שהיא הנמדדת מקו החרטום, ימינה או שמאלה.

התכווין היחסי ניתן במעלות וכוון -
מגדלור A נמצא בתכווין 80 מעלות משמאל לחרטום.
מגדלור B נמצא בתכווין 50 מעלות מימין לחרטום.
(מידות הזוויות בציור להדגמה בלבד)

כאשר נתון לך התכווין היחסי לנקודה מסויימת, בכדי לסמן את התכווין במפה, עליך להפוך את התכווין היחסי לתכווין אמתי - True Bearing שהוא כזכור הזווית בין הצפון האמתי לנקודה האמורה.
וזה מבוצע על ידי פעולות חיבור / חיסור כפי שרואים בציור.

דוגמאות
כלי שייט מפליג בקורס אמתי 45 מעלות. נלקח תכווין יחסי למגדל אור 50 מעלות מימין לחרטום. מה התכווין האמתי למגדל האור?

כלי שייט מפליג בקורס אמתי 45 מעלות. נלקח תכווין יחסי למגדל אור 80 מעלות משמאל לחרטום. מה התכווין האמתי למגדל האור?

כאשר ידוע הקורס האמתי ובעזרת שגיאת המצפן תוקן הקורס לקורס מצפן,
האם כאשר נמצא תכווין יחסי, בכדי להפוך אותו לתכווין אמיתי TC נחבר / נחסיר את התכווין מהקורס האמתי או מקורס המצפן?

דוגמה
כלי שייט מפליג בקורס מצפן 030 מעלות. הואריאציה באזור 6W והדבירציה 4W
מה הקורס האמתי?

הבעיה היא באיזה מהקורסים נשתמש כאשר נקבל תכווין יחסי.
בעזרת הנתונים שבדוגמה הקודמת ננסה לחשוב
אם נראה מגדל אור ממש מול החרטום, מה יהיה התכווין אליו?

מסקנה, את התכווין היחסי נחבר / נחסיר תמיד מהקורס האמתי.