המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

מעבר במרחק מנקודת חוף


לפעמים חייבים לשנות קורס במרחק מסויים מנקודת חוף.
הכוונה שאסור להתקרב לנקודה יותר ממרחק נתון ורק כאשר מגיעים לנקודה זו מותר לנו לשנות קורס לכוון המטרה שאליה מפליגים.

דוגמה:
כלי שייט נמצא בנקודה
48-49N 5-35W (מסומן בעיגול)
בכדי להגיע ליעד הרצוי עליו לשנות את כוון הפלגתו כאשר יהיה במרחק של 15 מייל ממגדל האור Ouessant


דרך הפעולה:
שרטט בעזרת המחוגה מעגל ברדיוס של 15 מייל שמרכזו הוא מגדל האור.


העבר מאתר כלי השייט קו משיק למעגל המשורטט.


בעזרת משולש! קבע את נקודת ההשקה המדוייקת.
מנקודת ההשקה מתח את הקורס הרצוי.


לפעמים תדרש לעבור במרחק מסויים מנקודת חוף.
שים לב להבדל בהגדרה בין שנוי הקורס בנקודה ובין מעבר במרחק מנקודה אם תשים לב, כאשר שינית את הקורס בנקודת ההשקה, לאחר הסיבוב אתה מתקרב לחוף. כך שאם אסור לך להתקרב יותר מהמרחק הנתון, עליך להמשיך את הקו המשיק ולקבוע את נקודת שינוי הקורס על ידי קו משיק נוסף.