המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

הרצת טווחים


בעזרת שני טווחי מכ"מ לנקודה ידועה ומסומנת במפה כגון מגדלור, אפשר למצוא את מיקום כלי השייט.
אם הבנת את הפעולות שבהרצת תכווינים לא תהיה בעיה להבין את הרצת הטווחים.

דוגמה

כלי שייט מפליג בקורס 135 במהירות של 2.5 קשרים.
בשעה 1400 נמדד מימין לחרטום טווח בן 10 מייל מהמגדלור הצפוני באי Lundy,
בשעה 1600 נמדד מימין לחרטום טווח בן 7.5 מייל מאותו מגדלור.
מה מיקומך בשעה 1600?
מדוד בעזרת מחוגה טווח של 10 מייל ושרטט מעגל ברדיוס של 10 מייל, סביב המגדלור
בשעה1400 כלי השייט נמצא על אחת הנקודות בהיקף המעגל.
מדוד בעזרת מחוגה טווח של 7.5 מייל ושרטט מעגל ברדיוס של 7.5 מייל, סביב המגדלור
בשעה1600 כלי השייט נמצא על אחת הנקודות בהיקף המעגל.
שרטט את קו הקורס 135 מעלות כך שיחצה את המגדלור ויעבור אותו בכמה מיילים.
סמן נקודה A בהמשך קו הקורס, מהמגדלור לכוון ההפלגה, נקדה A תהיה במרחק שאותו עבר כלי השייט במשך השעתיים שבין לקיחת הטווח הראשון ובין לקיחת הטווח השני.

2.5 קשר כפול 2 שעות = 5 מייל

הנקודה תהיה במרחק 5 מייל מהמגדלור ובכוון ההפלגה.

הטווח הראשון היה 10 מייל.
מדוד בעזרת מחוגה טווח של 10 מייל ושרטט מעגל ברדיוס של 10 מייל, סביב נקודה A.
מה עשינו כאן?
העברנו, הרצנו את המעגל כולו עם כוון ההפלגה, אם בשעה 1400 הינו בנקודה שעל המעגל הראשון, הרי שעכשיו בשעה 1600 אנחנו על אחת מהנקודות שבמעגל האמור, זה שמרכזו נקודה A.
אבל אנחנו נמצאים גם בנקודה שעל המעגל הקטן שהקיף את המגדלור בשעה 1600, כל שאנחנו נמצאים על אחת מנקודות החיתוך, במקרה זה בנקודה המסומנת ב B, הייות והמגדלור נראה בצדו הימני של החרטום

חשוב! במקרה שלא מופיעה בשאלה באיזה צד של החרטום נמצא המגדלור, ובתשובות מתקבל מיקום אחד בים והשני בחוף או על סלעים או בכל מקום לא הגיוני אחר, המיקום כמובן הוא בים! תשובה אחרת פוסלת את המבחן.