המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

הרצת תכווינים

Running fix

כאשר רק נקודת חוף מזוהה (כגון מגדלור) נמצאת באזור, ניתן למצוא מיקום רק על ידי נקודה זו על ידי לקיחת תכווין לנקודה ולאחר זמן מה לקחת תכווין נוסף לאותה נקודה. וזה בתנאי שכלי השייט מפליג בכוון, ועבר מרחק ידועים. דיוקה של שיטה זו תלויה הרבה בידיעת מהירות הקרקע של כלי השייט וכן כוון הפלגתו המדויק בהתחשב בסטיתו הנובעת מכוון וחוזק הזרמים המקומיים וכוון ועוצמת הרוח.

הציורים הבאים מראים את הדרך שבה נשתמש.

כלי השייט מפליג בקורס אמתי 100, מהירותו 7 קשרים.
נדרש מיקומו בשעה 0800 ובשעה 1000.בשעה 0800 נלקח תכווין למגדלור Catherine's Pt שלאחר תיקון שגיאת המצפן הוא 045 מעלות.
התכווין חוצה את קו הקורס בנקודה A.בשעה 1000 נלקח תכווין לאותו מגדלור, שלאחר תיקון השגיאה הוא 310 מעלות.
התכווין חוצה את קו הקורס בנקודה B.כלי השייט הפליג 2 שעות במהירות של 7 קשרים כלומר הוא עבר 14 מייל.
נקצה את המרחק שעבר כלי השייט מנקודה A (כלומר משעה 0800)
ונסמן כנקודה C.נעביר קו מקביל לתכווין הראשון (מנקודה A למגדל האור)
הקו המקביל יחצה את קו התכווין של שעה 1000 בנקודה D.
בשעה 0100 אנחנו נמצאים על אחת הנקודות שבקן מקביל זה.
מיקומנו בשעה 1000 הוא בנקודה D.לשם מציאת מיקומנו בשעה 0800 נמתח קו מקביל לקורס. הקו יחצה את התכווין הראשון (של שעה 0800) בנקודה E. כלומר נקודה B הוא האתר בו היינו בשעה 0800.
לאורך כל ההפלגה משעה 0800 ועד שעה 0100 הפלגנו לאורך קו ED.

הסבר נוסף

נתון

הנך מפליג בקורס 210 במהירות של 14 קשר.

בשעה 0900 אתה מזהה מגדלור ולוקח אליו תכווין 150 מעלות. ובשעה 0930 תכווין נוסף - 100 מעלות.

פתרון

בשעה 0900 היתה על הקו היוצא מהמגדלור ועד הסימון 0900, ובשעה 0930 היתה על הקו המסומן 0930.
הבדל הזמנים בין שני התכווינים הוא 1/2 שעה, כלומר עברתה 7 מייל.
סמן את שבעת המייל האלה על קו הקורס מסימון התכווין של השעה 0900 . - X

שרטט מנקודה X קו מקביל לקו המציין את התכוין של שעה 0900, קו זה יחצה את קו התכווין 0930 בנקודה אותה נסמן ב Y.
הנקודה Y נעביר קו מקביל לקורס קו YZ. בנקודת החצייה של קו זה עם קו התכווין 0900 הוא מקום המצאנו בשעה 0900.
מיוקמך בשעה 0930 מסמן בציור האניה הצהובה.