ליקוי חמה ליקוי לבנה


ליקוי חמה

הירח נמצא בין כדור הארץ ובין השמש .
הירח מסתיר חלק מאורה של השמש ומטיל צל על כדור הארץ.
ליקוי זה קורה כאשר ה DECLINATION וה GHA של הירח והשמש שווים.

מצורפת מפה של מסלול ליקוי החמה בתאריך 14.12.2001 כפי שפורסם ב Her Majesty's Almanac משנת 2001.

ליקוי לבנה
כדור הארץ מטיל את צילו על הירח.
במקרה זה הDECLINATION שווה אך סימניה הפוכים, כלומר הדקלינציה של שניהם 15 מעלות אך לאחד מהם הדקלינציה צפונית N ולשני הדקלינציה דרומית S.
ההבדל בערכי שני ה GHA הוא 180 מעלות.

תאריכי ליקויי החמה והלבנה הבאים באתר NASA