המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

מצפן מגנטי


למגנט שני קטבים, הקוטב הצפוני הצבוע בדרך כלל באדום נקרא כך כי הוא נמשך לקוטב המגנטי הצפוני של כדור הארץ.
הקוטב הדרומי של מוט המגנט, צבוע בדרך כלל בכחול והוא נמשך לקוטב המגנטי הדרומי.

נסיון:
הבא את סמן העכבר מעל הכפתור הצג
I
נניח לפנינו מוט מגנטי, נקרב לקוטבו הצפוני את קוטבו הדרומי של מוט מגנטי אחר

המגנטים מתקרבים
II
נניח לפנינו מוט מגנטי, נקרב לקוטבו הדרומי את קוטבו הדרומי של מוט מגנטי אחר

המגנטים מתרחקים

השדה המגנטי של כדור הארץ
בציור, נראה כדור הארץ כשחלקו המרכזי מושווה למוט מגנטי. קווי השטף המגנטי "זורמים" מהקוטב הדרומי אל הצפוני.
הצפון המגנטי נמצא במרחק כ 1600 קילומטר מהצפון האמתי ומיקומו אינו קבוע, כיום הוא נמצא בערך בקו רוחב 78 צפון ובקו אורך 104 מערב. וכן גם מיקומו של הקוטב הדרומי.
הקוטב הצפוני המגנטי מסומן בצבע כחול היות ומבחינה מגנטית הוא מקרב את הקצה הצפוני במגנט.

מיגנוט ברזל
אם נניח מוט ברזל בשדה מגנטי, המוט יתמגנט. עוצמת המגנטיות של המוט תלויה בשני גורמים, עוצמת השדה המגנטי בו הוא שרוי. וכן, ברזל קשה יושפע מעט וברזל רך יושפע בצורה גדולה יותר.

השפעת המרחק
ככל שנקרב את המגנטים אחד למשנהו כך יגבר הכח המושך.
בציור, מחט מצפן, משנה אתכוון הצבעתה לכוון המגנט הקרוב יותר.

אינקלינציה - הרכנה
הציור הוא הגדלה של איזור ! שבציור העליון.
מצפן שנמצא על קו שטף מגנטי, קצהו האדום מראה את הצפון המגנטי, היות וקו השתף המגנטי אינו מקביל לפני כדור הארץ, המחט מורכנת, הזוית שבין מחט המצפן ובין קו האופק, נקראת אינקלינציה.

ואריאציה
הזווית שבין הקוטב הצפוני האמתי, המצפן והקוטב הצפוני המגנטי.

Isogonic Line
קווים המחברים נקודות בעלות ואריאציה שווה.
קווים אלה כמובן שאינם קבועים אלא משתנים בהתאם לשינוי מיקומם של הקטבים המגנטיים.

המשווה המגנטי
נמצא בקרוב לקו המשווה הגאוגרפי. הוא מוגדר כחיבור המקומות בהם קוי השתף המגנטי מקבילים לפני הארץ.
במשווה המגנטי מחט המצפן מקבילה גם היא לפני הארץ.

וראה גם: האם המצפן יצביע דרומה? (קישור למאמר)