מבחן משיט 30 - נווט א'


טבלה זו הוכנה לעזרת הלומדים להשטת יכטות הן בקורס סקיפרים באחד מבתי הספר והן ללומדים לבד.

הרשת הגיאוגרפית הגדרת אתר ברוחב ואורך בכיוון וטווח.
בקיאות
חישוב שגיאת המצפן קורס, כיוון,תכווינים יחסיים, הכרת המצפנים השונים, עבודה עם טבלת דויאציה
בקיאות
חישוב מרחק האופק על פי גובה הצופה וגובה האובייקט חישובי הגובה ברגל ובמטרים, עבור הצופה ועבור האובייקט
בקיאות
המפה הימית מפת מרקטור, סימני מפה ומובנם, עומק במפה, מדידת מרחקים וכיוונים, עדכוני מפה - מהיכן, שימוש בקטלוג מפות.
בקיאות
סימון נתיבים במפה, תכנון נתיב מנקודה לנקודה, הגדרת אתר על פי תכווינים מצטלבים, תכווינים עוקבים, טווח ועומק, DR, כיוון וטווח, שני טווחים.
בקיאות
שגיאת המצפן חישוב על פי תכווין מעבר (טרנזיט), כוכב הצפון (תוך הנחה שהינו בדיוק בצפון).
בקיאות
התחשבות בסטייה כתוצאה מרוח וכתוצאה מזרם תכנון הנתיב כדי להתנגד לסטייה, חישוב מהירות אפקטיבית.
בקיאות
זמן זמן גריניץ' (UTC), זמן מקומי, אזורי הזמן.
בקיאות
הכנסת אתר ממ"ג למפה
בקיאות
מעבר בטוח בטווח נתון מנקודת חוף.
בקיאות
מחזוריות הגיאות והשפל בכלל, ומה גודל הגאות והשפל בחופי ארצנו.
הכרה