הצהרה Meridian Passage


הצהרה פרושה מעבר גוף שמימי במרידיאן הצופה.
הצהרת השמש מתרחשת בשעה 1200 LHA פלוס או מינוס משוואת הזמן.
דרך קלה למציאת קו הרוחב של כלי השייט הוא בעת הצהרת השמש. בזמן ההצהרה גובהה של השמש הוא הגבוה ביותר, ומיקומה הוא בדיוק דרום - אזימוט 180. הצהרת השמש יכולה להיות גם בכוון צפון - אזימוט 360 כאשר אנחנו נמצאים מדרום לקו הרוחב 231/2 .

הדרך לחישוב קו הרוחב בעת ההצהרה מתבססת על האפשרות למצוא בעזרת הסקסטנט את רום ALT השמש, ואת דקלינצית השמש באלמנק.
הדרך היא:
1. מצא באלמנק את השעה המשוערת של ההצהרה.
2. דקה קלה לפני שעה זו כוון את הסקסטנט אל השמש, ועקוב אחרי תנועתה
3. כאשר השמש משיקה לקו האופק, רשום את רום - ALT השמש.
4. מצא ורשום באלמנק ביום בשעה ובשניה את הדקלינציה.
5. חשב את ה ZD לפי הרום. (ZD = 90 - ALT)

דוגמה:

ALT = 60
DEC = 20 N
(מעלות)

כוון השמש דרום

הדרך:
1. חשב את הZD במקרה זה 90 פחות 60 שווה 30.
2. סמן באופן שרירותי על דף נייר את מיקומך Z.
3. סמן את השמש במקרה זה כוון השמש דרום כך שתסמן עיגול קטן מדרום לך.
רשום את הZD בינך ובין השמש.
4. עכשיו עליך לסמן קו המיצג את קו המשווה.
במקרה זה הדקלינציה צפונית כך שקו המשווה יעבור מדרום לשמש.
רשום את הדקלינציה בין השמש וקו המשווה
חשב את קו הרוחב, המרחק בין קו המשווה ומיקומך Z
השרטוט הקטן שהכנתה, יעזור לך לקבוע בקלות אם עליך לחבר או לחסר את הנתונים.