הפלגה מקבילה


Parallel = מעגל המקביל לקו המשווה, קו רוחב

פרק זה הוא בעצם הקדמה להבנת הנווט, חישובי מרחקי הפלגה וכיווניה.

השם, Parallel Sailing מקורו כנראה בימים בהם לא ידעו הימאים למצוא את קו האורך, וכאשר רצו להגיע ממקום אחד למשנהו הפליגו ישר צפונה (או דרומה) עד שהגיעו לקו הרוחב הרצוי, שאותו ידעו לחשב ולמצוא ומשם הפליגו מערבה (או מזרחה) לאורך קו הרוחב עד שהגיעו ליעדם

בציור אנו רואים את הפלגתה של ספינה מקו רוחב ידוע לקו רוחב צפוני יותר שגם הוא ידוע. כאשר הגיעו לקו הרוחב הצפוני הם משנים את הכוון מערבה וממשיכים באותו קו רוחב (הניתן למציאה) ועד שמגיעים ליעדם

קוי הרוחב Latitude

קו המשוה הוא קו רוחב 0. מדדנו ממרכז כדור הארץ מעלות מקו המשוה (0) ועד הקוטב הצפוני (90).במקום המפגש של כל רדיוס עם מעטפת כדור הארץ נשרטט מעגל המקביל לקו המשוה ונקרא לו קו רוחב, שמו של קו הרוחב יהיה כמספר המעלות שנמדדו. אם מדדנו לכוון צפון יהיה קו הרוחב צפוני N ואם לכוון דרום יהיה קו הרוחב דרומי S.

 

 

קוי האורך Longitude

קו האורך העובר בגרינוויץ הוא קו אורך 0. נמדוד על קו המשווה מעלות לכוון מזרח ומערב עד קו אורך 180. עכשיו נחבר את שני הקטבים הצפוני והדרומי דרך נקודות אלה ונקרא לכל קו, קו אורך ושמו יהיה כמספר המעלות שמדדנו ונוסיף כמובן מזרח E או מערב W בהתאם לכוון שבו נמדדו המעלות.

ציור הסברים כללי

המייל הימי Nautical Mile
למרות ההגדרה המדויקת שלעיל, נוהגים למדוד מיל אחד על פני המפה כהבדל בין שתי דקות רוחב כל שהן.
כל מעלה מתחלקת ל60 דקות. המרחק בין כל שתי דקות הוא 1 מייל ימי. כלומר המרחק בין קו רוחב 30 וקו רוחב 31 יהיה 60 מיילים ימיים (ומעכשיו נקרא להם מיילים, כי לא נדבר על מיילים יבשתיים).

 

 

D.Lat - Difference of Lattitudes

ההבדל בין שני קוי רוחב, המידות יכולות להיות במעלות וכמו שראינו הוא יכול להינתן גם במיילים.

ניזכור
מייל הוא המרחק בין שתי דקות רוחב.
קנה המידה שבו נשתמש כאשר נעבוד עם מפה יהיה המרחק בין שני קוי רוחב. וליתר דיוק: אותם קוי הרוחב שבהם אנו מודדים את המרחק, אם מודדים מרחקים בסביבות קו רוחב 30, שם נמדוד את המרחק ולא נמדוד אותו בסביבות קוי רוחב 60.
(זוכרים עדיין את העיוותים במרחק בין קוי הרוחב במפת מרקטור ?)


החיצים שבציור מראים את המקום בו נשתמש בסימון מעלות הרוחב כבקנה מידה
ולעולם לא נמדוד המרחקים בין שני קוי אורך מה המרחק שנעבור אם נפליג מקו המשווה בכוון צפון ונגיע לקו רוחב N 10
נחשב:
10º x 60 = 600
נעבור 600 מייל

ומה יקרה אם נפליג מזרחה מקו אורך 0 לקו אורך 10E?
לפי הציור נראה לי שהסתבכנו, צריך לדעת באיזה קו רוחב אנחנו נמצאים. אם נפליג על קו המשווה הדרך שנעשה לא תהיה כמו הדרך שנעשה על פני קו רוחב 60

נכיר שני מושגים חדשים
D.Long - Difference of Longitude

המרחק הזויתי בין שני קוי אורך
המרחק הזויתי בין שני קוי האורך כאמור הוא גודל הזוית שבין שניהם
ה D.long בין קו אורך 0 ו 10 בכל קו רוחב שנהיה הוא 10 מעלות המרחק הזה נמדד במעלות ולא במיילים.

Dep. - Departure

המרחק במיילים בין שני קוי אורך
מרחק זה תלוי בקו הרוחב שבו נפליג ונוכל לחשב אותו לפי הנוסחה
(Dep = D.Long x Cos(Latitde
הוכחת הנוסחה

או בעברית פשוטה
המרחק במיילים שנעבור בהפלגה למזרח או למערב = להבדל בין קוי האורך (כמובן שנכפיל ב 60) כפול קוסינוס קו הרוחב

וכעת נוכל לענות על השאלה שלא הצלחנו לענות עליה לפני כן והיא מה המרחק שנעבור בין קו אורך 0 לקו אורך 10 :

על קו המשווה: קוסינוס 0 = 1
Dep = (10 x 60) x 1 = 600 miles

על קו רוחב 60: קוסינוס 60 = 0.5
Dep = (10 x 60) x 0.5 = 300 miles

ועכשיו נוכל גם לחשב כמה מעלות עברנו בהפלגה מזרחה או מערבה אם ידוע המרחק שעברנו במיילים (מקריאת הלוג).

נשנה את הנוסחה:
(Dep = D.Long x Cos(Latitde

ל
(D.Long = Dep : Cos(Latitde
יש יותר פשוט מזה?
רק לא לשכוח לחלק את המרחק ב 60 אנחנו עובדים עם דקות רוחב ואנחנו מחפשים מעלות!

עברנו 300 מייל בקו רוחב 60 - קוסינוס 60 = 0.5

D.Long = (300:60) : 0.5 = 10
נכון עברנו 10 מעלות

כמובן שאפשר גם לשאול על איזה קו רוחב הפלגנו אם יצאנו מקו אורך 40 ואחרי שהפלגנו 300 מייל הגענו לקו אורך 50

תחשבו לבד את התשובה ותוסיפו גם לאיזה כוון הפלגנו

עד כאן החלק הקל
מה יקרה אם נפליג על קו רוחב 60 מקו אורך 175 מזרח 300 מייל לכוון מזרח?

תשובה