הפלגה מישורית


בפרק הקודם דיברנו על Parallel Sailing צורת הפלגה לאורך קוי האורך וקוי הרוחב. ברור שצורת הפלגה זו בימינו היא תאורטית בלבד, אנו מפליגים מנקודה אחת לשניה תוך חציית קוי אורך ורוחב.

אם בפרק הקודם חישוב המרחק בין שתי נקודות היה

א. חישוב המרחק כאשר הפלגנו על קו האורך, כלומר המרחק במעלות רוחב שבו הפלגנו נאמר צפונה והכפלתן ב60 דקות.

ב. חישוב ה D.Long כלומר הבדל המעלות בין שני קוי האורך

ג. הפיכת הבדל המעלות למרחק במיילים Dep. על ידי הנוסחה שלמדנו בפרק הקודם, וכמובן לא לשכוח להכפיל ב 60 דקות.

מטרתנו היא למצוא את המרחק ואת קורס ההפלגה בין שתי נקודות, נקודת היציאה ונקודת ההגעה בהפלגה ישירה, בציור מנקודה D לנקודה E.

From D
38º 30' N   53º 18' W
To E
42º 12' N   51º 10' W

תחילה עלינו להכיר מושג חדש, Rhumb Line
Rhumb Line הוא קו החותך את כל קוי האורך באותה זוית. אם תפליג בקורס מסויים, נגיד 32 מעלות. כלומר הזוית בין שידרית כלי השייט ובין קו האורך יהיה 32 מעלות.
תמשיך בהפלגה בכיוון זה תמיד תישאר הזוית 32 מעלות. עד לאן בעצם תוכל להפליג בקורס זה (בלי להתחשב ביבשות כמובן)?
התשובה כמובן היא עד הקוטב הצפוני. ברגע שתגיע אלין לא תוכל להמשיך יותר בכוון זה.

כזכור מטרתנו היא למצוא מרחק וקורס בין הנקודות D ו E
מונח חדש - MEAN LAT. אם תסתכל על הציור הקודם, הקו מקודה M לנקודה M1 הוא mean Lat, קו הרוחב האממצעי היושב בין קו הרוחב התחתון ובין קו הרוחב העליון עכשיו נזכר בנוסחה
Dep = D.Long x Cos(Latitde)
ה DEP הוא המרחק בין נקודה D לנקודה E