מציאת קו הרוחב על ידי כוכב הצפון


כוכב הצפון Polaris נמצא כמעט מעל הקוטב הצפוני, (תיקונים להפרש הדקלינציה נמצאים באלמנק הימי).
למציאת כוכב הצפון לחץ כאן

בציור נראים שלשה צופים, בעזרת סקסטנט הם מודדים את גובה הכוכב מעל האופק Altitude הצופה הנמצא על קו המשווה, קו רוחב 0 מדד גובה של 0 מעלות, כוכב הצפון נמצא בדיוק על קו האופק.
הצופה הנמצא בקוטב הצפוני, קו רוחב 90 מודד זוית של 90 מעלות, הכוכב נמצא ממש מעליו. ואילו הצופה הנמצא בקו רוחב 45 ימדוד זוית של 45 מעלות.

כמובן שאפשרות מציאת קו הרוחב בעזרת כוכב הצפון אפשרית רק בקווי רוחב צפוניים.

הערה: בקוי רוחב נמוכים, באופן מעשי, אין אפשרות למדוד את גובהו של כוכב הצפון.

בקוי רוחב דרומיים רואים קבוצת כוכבים בשם הצלב הדרומי, קבוצה זאת אינה מעל הקוטב הדרומי ואין אפשרות למצוא בעזרתה את קו הרוחב בשיטה האמורה.