כוונון הסקסטנט, הגדרת שגיאות ותיקונן

דף זה הוא צילום מחוברת שנערכה על ידי דני במכונת כתיבה

חזור לדף קודם

Copyright © 2001 by Daniel Yari 4X1FC Up Dated: