בפרק זה, ניווט, מוגש חומר אשר יעזור לנבחנים בקורס סקיפרים וכולל חישובים ועבודת מפות בנווט ספינה, משיט 30 מבחן נווט א'

מציאת הצפון על פי הכוכבים


הקבוצות שמשמשות כעזר למציאת כוכב הצפון - POLARIS


הערה: שמות הכוכבים הצבועים באדום, נדרשים בבחינה
URSA MINORשהיא ה"דובה הקטנה" וה"עגלה הקטנה" היא חלק ממנה וקצה היצול שלה הוא POLARISוהכוכב החזק בה הוא KOCHAB .

URSA MAJOR היא ה"דובה הגדולה" וה"עגלה הגדולה" היא חלק ממנה והכוכבים החזקים בה הם DUBHE בקצה אחד שלה ו- ALKAID בקצה השני - קצה יצול העגלה.
CASSIOPEIA שנראת כמו האות W והכוכב החזק בה הוא SCHEDAR .

שלוש קבוצות אלו נמצאות בחצי הכדור הצפוני ובקרבת כוכב הצפון.

קבוצה נוספת העוזרת לנו למצוא את כוונו של כוכב הצפון היא קבוצת הכוכבים אוריון, הנמצאת בסביבת קו המשווה השמימי.
ORION שקודקודה דומה לראש חץ והכוכביס החזקים הם BETELGEUSE ו- BELATRIX .

בעזרת התרשים הבא נתן לראות כיצד נתן לזהות את כוכב הצפון שהוא אינו בולט, בעזרת הקבוצות הנ"ל, שנראות בבהירות טובה כאשר אין עננים.
החשיבות של זהוי כוכב הצפון היא ראשית לצורך של התמצאות כללית במקרה שלא נתן להפיק אתר (ביחוד בכלי שיט של הנצלה); שנית נתן בעזרתו לקבוע את שגיאת המצפן, ועוד לאמת את הכוון הכללי של כלי השיט כבקורת שגרתית של אמצעי הנווט המשוכללים יותר. לשם התמצאות בקבוצות הנזכרות, רצוי לצאת בשעות הלילה ולהתרגל למצוא את הקבוצות.