כוכבים נקודת האביב


שמי הלילה זרועים כוכבים. מבדילים בין שני סוגי כוכבים:
כוכבי לכת הנקאים גם פלנטות Planets שהם גופים שמימיים הנמצאים במערכת השמש, ומסתובבים סביבה כמו כדור הארץ.
מוכרים לנו תשע פלנטות, היות ובנווט משתמשים בשמותיהם הלועזיים, נשתמש בשמונתיהם אלה ולא בעבריים, סדר הפלנטות לפי מרחקם מהשמש:
מרקורי
ונוס וראה גם למה נקרא נוגה כוכב השחר
ארץ
מרס
יופיטר
סטורן
אורנוס
נפטון
פלוטו
הפלנטות המודגשות, הן הפלנטות אשר משמשות לצרכי נווט.

בכדי לזכור את סדר הכוכבים נשתמש בפתגם הבא:

My Very Enlighted Mother Just Save Us Nice Pickles

הפלנטות מתחלקות לשתי קבוצות פלנטות פנימיות - מרקורי וונוס שמסלולן קרוב יותר לשמש מאשר מסלול כדור הארץ. הפלנטות החיצוניות הם שאר הפלנטות מלבד כדור הארץ כמובן.
ראוי להזכיר שאורן של הפלנטות אינו אור עצמי אלא החזרת אור השמש.

כוכבי שבת ובמאמר זה נקרא להם כוכבים Stars שהם פולטי אנרגיה עצמית והם מאירים בזכות עצמם ומרחקם גדול עשרות מונים ממרחקן של הפלנטות.

קבוצות כוכבים Constelations כוכבים בהירים רבים נראים כקבוצות, הקדמונים נתנו להם שמות - הדובה הגדולה והקטנה, אוריון ועוד. במציאות אין כל קשר בין כוכבי הקבוצה, ומרחקן האמיתי יכול להגיע לאלפי שנות אור.

מיקומם של הכוכבים בגלל סיבוב כדור הארץ סביב עצמו, נראים לנו הכוכבים כסובבים אותו. משך סיבוב הכוכים את הארץ הוא 23 שעות 56 דקות ו 4 שניות, כלומר בכ 4 דקות פחות מיממה.
בכדי להגדיר את מיקומם של הכוכבים עלינו להכיר את נקודת האביב First Point of Aries
נקודה שמימית זו היא הנקודה בה נפגשים מישור האקליפטיקה וקו המשוה השמימי. נקודה זו היא הנקודה בה מצפינה השמש ועוברת מדקלינציה דרומית לדקלינציה צפונית.
מהגדרה זו נבין שהדקלינציה של נקודת האביב היא 0 מעלות. בגלל סיבוב כדור הארץ משתנה זוית השעה GHA של נקודה זו, זוית זו נקראת GHA Aries.
נחזור לכוכבים, לכל כוכב מוגדרת הדקלינציה שלו., כלומר מרחקו הזויתי מקו המשווה, הדקלינמיה יכולה להיות בין 90 מעלות צפון ודרך דקלינציה 0, כוכב שעל קו המשווה השמימי ועד 90 מעלות דרום.
זוית השעה של הכוכבים מוגדרת כמרחקם הזויתי מנקודת האביב ונמדדת בכוון מערב. שם הזוית הוא Sidereal Hour Angle - SHA.

לשם הדגשה, הפלנטות, השמש והירח אינם נמדדים מנקודת האביב

השוואה בין הגדרת המיקום על פני כדור הארץ והספרה השמימית

כדור הארץ קווי רוחב
נמדדים מקו המשווה צפונה ודרומה
קוי אורך
נמדדים מקו אורך 0 מזרחה ומערבה 180 מעלות לכל צד
הספרה השמימית שמש ירח ופלנטות דקלינציה
נמדדת מקו המשווה צפונה ודרומה
GHA
נמדדת מקו אורך 0 מערבה 360 מעלות
הספרה השמימית
כוכבים
דקלינציה
נמדדת מקו המשווה צפונה ודרומה
GHA
GHA Star = GHA Aries + SHA Star
נמדדת מקו אורך 0 מערבה 360 מעלות