עונות השנה


כדור הארץ סובב סביב השמש במסלול אליפטי והשמש נמצאת באחד ממוקדיו. מסלול זה נקרא מישור האקליפטיקה.
כדור הארץ מסתובב סביב צירו במשך יממה ומשלים סיבוב וסביב השמש במשך 365 ימים.
כאשר נמצא כדור הארץ במרחק הקרוב ביותר לשמש מרחקו הוא בסביבות ה-147 מליון ק"מ הוא נמצא בה בתקופת החורף בחצי הכדור הצפוני. נקודה זו נקראת פריהליון.
הנקודה הרחוקה ביותר מהשמש נקראת אפהליון, המרחק בתקופה זו הוא כ 152.6 מליון ק"מ.

כפי שנראה בציור, סיבוב כדור הארץ סביב עצמו הוא הגורם לחילופי היום והלילה.

צירו של כדור הארץ נוטה ביחס לשמש בזווית של 23.5 מעלות, זווית זו נקראת דקלינציה . נטיה זו היא הגורמת לחילופי העונות, בקיץ כאשר החצי הכדור הצפוני נוטה לכוון השמש, כלומר כאשר השמש נמצאת מצפון לקו המשווה (הצד השמאלי בציור) בחצי הכדור הצפוני שורר הקיץ ובחצי הכדור הדרומי חורף. ולהיפך כאשר השמש מדרום לקו המשווה (צדו הימני של הציור).