המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

נווט ימי

נושא פרוט ראה גם תרגול
סילבוס מבחן משיט 30 - נווט א'
הקדמה כלי העבודה
מערכת הקורדינטות קו האורך 0
מפת מרקטור
נווט חופי המפה הימית
כותרת המפה הימית
רשת המעלות
שרטוט אתר במפה
מציאת קוי רוחב ואורך תרגול - קורס ומרחק
תרגול - מצא אתר הגעה
מייל ימי
מדידת מרחקים
עומקים וקווי עומק
מרחק וזמן חיבור וחיסור שעות ודקות תרגול - מציאת שעת ההגעה
תרגול - חיסור זמנים
תרגול - חישוב מרחק ההפלגה
מצפנים קישור לפרק ימאות הצפון על פי הכוכבים
מצפן מגנטי
שגיאת המצפן אפמליטוד - הדפסת טבלאות 1-20 21-40 41-60 מחשבון מצפנים
תיקון שגיאת המצפן הבנת שגיאת המצפן
ואריאציה
חישוב הואריאציה בתעלה האנגלית
דביאציה
אינטרפולציה תרגול - אינטרפולציה
מציאת המיקום DR
מציאת המקום בעזרת שני תכווינים
מציאת המקום בעזרת מכ"מ
תכווין יחסי
הרצת תכווינים
הרצת טווחי מכ"מ
מעבר במרחק קבוע מנקודת חוף
זרם הפלגה בהשפעת זרם
רוח השפעת הרוח על הסטיה
רוח מדומה ורוח אמתית
מגדלי אור איפיונים קישור לפרק ימאות
מרחק התגלות מגדלור הוכחת נוסחת מרחק האופק
הפלגות
הפלגה מקבילה הוכחה: Dep/D.long = Cos Lat
הפלגה מישורית
נווט אסטרונומי משולשים ספריים
זמנים חוקי קפלר
סקסטנט כוונון הסקסטנט    אנימציה סקסטנט
דקלינציה וזווית השעה
אזימוט ורום
כוכבים ונקודת האביב
כוכב הצפון מציאת קו הרוחב
הצהרה מציאת קו הרוחב

GPS קישור לפרק GMDSS

מכל הבא ליד
גאות ושפל קישור למטאורולוגיה
כוכב השחר נוגה
ליקויים ליקוי חמה ולבנה
מופעי הירח הסבר
מופעי הירח מחשבון
עונות השנה
שעות הזריחה והשקיעה גירסאות להדפסה זריחה -- שקיעה
מפה המראה את אזורי האור והחושך
שעון קיץ
הבזק ירוק Green flash
המועדון האסטרונומי של אוניברסיטת תל אביב