מדוע נקרא נוגה כוכב השחר


נשאלה השאלה מדוע כוכב הלכת נוגה נראה אך ורק לאחר שקיעת השמש או לפני זריחתה, מדוע אין הוא נראה בחצות הלילה?
כוכבי הלכת מתחלקים לשתי קבוצות:
- כוכבים תחתונים Inferior - או פנימיים
- כוכבים עליונים Superior - או חיצוניים.

הפנימיים מיקומם בין הארץ ובין השמש והחיצוניים מהארץ והלאה.
מצבם של כוכבי הלכת נראה כך:
שמש מרקורי ונוס ארץ מרס יופיטר סטורן אורנוס נפטון פלוטו
מבין כוכבי הלכת הפנימיים, החשוב לנו כימאים הוא הונוס - נוגה הנראה בעין בלתי מזוינת, ומשמש כמובן גם לצרכי נווט.

שלא כשאר כוכבי הלכת (הנראים) כוכב זה מתגלה לעיננו אך ורק בשעות שלפני הזריחה או שאחרי השקיעה ומכאן שמו כוכב השחר.

בציור נראה מסלולו של הנוגה, וזוית A המציינת את הזוית בה יכול כוכב זה להראות. נוכל להבחין שלעולם לא יווצר מצב שבו כדור הארץ יהיה בינו לבין השמש שלא כמו כוכב אחר שמסלולו הוא מסלול הכוכב חיצוני.
לפי השרטוט נראה מימין את רגע זריחתו של הכוכב, זמן מועט לפני זריחת השמש. לאחר זריחת השמש יפריע אורה לראות את הכוכב. בעת השקיעה, כאשר השמש שוקעת לפני ששוקע הכוכב, אפשר יהיה לראות אותו עד שקיעתו.