השפעת הרוח על הסטיה


כוון הרוח
חשוב מאד לזכור שכאשר כוון כלי השייט הוא צפוני, ההפלגה לכוון צפון.
כאשר כוון הרוח הוא צפוני, היא נושבת מכוון צפון, כך שכוון הנשיבה יהיה דרומית.
בציור מודגשת רוח שכוונה 060.

בכל מקרה במציאות לא נהוג לציין את כוון הנשיבה וגם לא לציין זאת במבחן.

בעוד שאת השפעת הזרם קל לחשב, הרי את הסטיה שגורמת הרוח לא נחשב כמו שחישבנו את הסטיה שגורם הזרם. היות ואיננו יודעים מה תהיה השפעתה. בעוד שסטית כלי השייט בגלל הזרם הוא במהירות ובכוון הזרם הסטיה בגלל הרוח לא תהיה במהירות הרוח אלא פחות ממנה.
את הסטיה נחשב על ידי הפלגה בקורס הרצוי, לאחר זמן קבוע נמצא את מיקום כלי השייט.
נחשב את הסטיה בין המיקום שבו אנחנו נמצאים והמיקום שבו הינו צריכים להיות DR.
נתקן את הקורס כמו שתיקנו את הקורס לגבי הזרם.


בציור, כלי השייט הנמצא בנקודה ידועה לו - A צריך להגיע ל לנקודה B, במקום אין זרם אך כוון ההפלגה מושפע מהרוח.
כלי השייט אינו יודע מה השפעת הרוח והוא מפליג זמן מה לכוון נקודה B שאליה הוא צריך להגיע. לאחר זמן מה הוא מחשב את מיקומו DR ומוצא בנקודה C. באותו זמן הוא מוצא את מיקומו האמיתי (בעזרת תכווינים למגדלי אור למשל) וקובע את מיקומו האמתי בנקודה D.
נשאלת השאלה כיצד הגיע לנקודה D במקום לנקודה C? המסקנה היא שהרוח דחפה אותו לכוון צפון מזרח.
מנקודה D כלי השייט ישנה את כוונו למטרתו נקודה C תוך התחשבות ברוח ותיקון כוון החרטום כלי השייט כמוסבר בפרק הזרם.