המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

רוח מדומה ורוח אמתית


הערה: בהסבר זה מהירות כלי השייט וכוון הפלגתו הוא אמתי, הוא נמדד לגבי קרקעית הים. Speed and Course Over Ground.

בהסברים אלה כלי שייט, במים, אין זרם ואין רוח.

בציור רואים את כלי שייט עוגן ועליו מד רוח המראה שמהירות הרוח וכוונה הם 0.

העבר את העכבר מעל הציור, כלי השייט יתחיל להפליג מזרחה  במהירות של 10 קשרים. מד הרוח יראה רוח מזרחית שמהירותה 10 קשרים.
כאשר יעצור כלי השייט יורה מד הרוח על מהירות 0.

רוח זו הנמדדת במד הרוח היא רוח מדומה, היא נוצרת רק בגלל הפלגת כלי השייט.אותו כלי שייט עוגן. מד הרוח מראה רוח מזרחית בעוצמה של 5 קשר.

העבר את העכבר על התמונה וכלי השייט יפליג מזרחה (זה לא מפרשית) במהירות של 10 קשרים.
מד הרוח יראה מהירות של 15 קשר.
כאשר כלי השייט יעגון, מד הרוח יראה את כוון ומהירות הרוח האמתית

הרוח האמתית עוצמתה 5 קשרים והרוח המדומה היא 15 קשרים.


מה יקרה כאשר כלי השייט ישנה את כוונו ויפליג מערבה?
מד הרוח יראה את מהירות הרוח המדומה 5 קשרים אבל כוון הרוח המדומה יהיה רוח מערבית.
כאשר יעגון ישתנה כוון מד הרוח ויראה את הרוח האמיתית.


חשוב מאד לזכור שכאשר כוון כלי השייט הוא צפוני, ההפלגה לכוון צפון.
כאשר כוון הרוח הוא צפוני, היא נושבת מכוון צפון, כך שכוון הנשיבה יהיה דרומי.

לא תמיד כוון הרוח יהיה מלפנים או מאחור. הרוח תבוא גם מכל כוון אחר. כך שנצטרך להשתמש במקבילית הכוחות.
 • BA רוח הפנים (השווה למהירותההפלגה וכוונה הפוך)
 • B1A הרוח האמתית הקטע BA שווה לה.
 • CA הוא השקול, הרוח המדומה

לי אישית יותר נוח לעבוד עם הרכיב BA השווה ל B1A, כך שזה יהיה ההסבר.

מציאת כוון ועוצמת הרוח המדומה תהיה כך:
 • שרטט את הדרך שיעבור כלי השייט בשעה (שווה למהירותו).
 • שרטט את כוון ועוצמת הרוח שנקודת המפגש תהיה ב נקודה A.
 • הרוח המדומה תהיה בקטע CA.
  כוונה יהיה מנקודה C ל A ואת עוצמתה נמדוד בצד המפה, כל מייל שווה קשר.

הצעה מציאת הרוח המדומה :

 • נקודת המוצא הוא חרטום כלי השייט. A זנב החץ יהיה נקודה B.
 • אם נתונים פרטי הרוח האמתית,
  שרטט אותה מנקודה
 • C, לכוון נקודה B ששם יהיה ראש החץ.
 • הרוח המדומה תהינ מנקודה C לA ששם יהיה ראש החץ.

הצעה מציאת הרוח האמתית :

 • נקודת המוצא הוא חרטום כלי השייט. A זנב החץ יהיה נקודה B.
 • אם נתונים פרטי הרוח המדומה - הנתונים שנראים על מד הרוח,,
  שרטט אותה מנקודה
 • C לנקודה A ששם יהיה ראש החץ.
 • הרוח האמתית תהיה מנקודה C לנקודה B ששם יהיה ראש החץ

מציאת הרוח המדומה

כוון ההפלגה 360, מהירות 20 קשר.
רוח צפונית שעוצמתה 10 קשר.
מה תהיה הרוח המדומה?

כוון ההפלגה 360, מהירות 20 קשר.
רוח דרומית שעוצמתה 10 קשר.
מה תהיה הרוח המדומה?

כוון ההפלגה 360, מהירות 10 קשר.
רוח דרומית שעוצמתה 20 קשר.
מה תהיה הרוח המדומה?

כוון ההפלגה 360, מהירות 20 קשר.
רוח דרומית שעוצמתה 20 קשר.
מה תהיה הרוח המדומה?

כוון ההפלגה 045, מהירות 20 קשר.
רוח מכוון 045 בעוצמה של 5 קשרים.
מה תהיה הרוח המדומה?

מציאת הרוח האמתית

כוון ההפלגה N, מהירות 6 קשר.
מד הרוח מראה עוצמה של 8 קשרים מכוון N.
מה היא הרוח האמתית?

כוון ההפלגה מזרח , מהירות 10 קשר.
מד הרוח מראה עוצמה של 8 קשרים מכוון מערב. .
מה היא הרוח האמתית?


אותה דרך כמו שנעשית על המפה.

נא לשים לב לקוי העזר שמצביעים על הכוונים.

את כוון כלי השייט משרטטים כך שנקודה B תהיה במרכז שושנת הרוחות.
כוון כלי השייט הוא 030.

כוון הרוח הוא 290, (היא נושבת מכוון זה).

הרוח המדומה, את קטע CA העתקנו בקוי עזר למרכז השושנה כך שנוכל למדוד את כוונו, כוון הרוח המדומה הוא 340, הרוח נושבת מכוון זה.
את המהירויות אפשר למדוד בסקלה שמשמאל, סקלת קוי הרוחב.

לשם דיוק יתר, נהוג לשרטט את מקבילית הכוחות בקנה מדה גדול יותר, להכפיל את מהירות כלי השייט
נאמר ב 5.
להכפיל את מהירות הרוח גם כן באותה מדה,
במקרה זה ב 5.
למדוד את ארכו של הקטע CA, מהירות הרוח המדומה ולחלק בקנה המידה (5).


השרטוט הוא להדגמה בלבד והמידות אינן מדויקות.