אזימוט ורום


ימין
אם בפרק הקודם דיברנו על מיקומם האבסולוטי של גרמי השמיים, לכל צופה על פני כדור הארץ מיקומו של הגוף השמימי הוא בעל אותן הגדרות, נדבר עכשיו על מיקומו "כמו שאנחנו רואים אותו", מה מיקומו ביחס למקומנו.

הגדרות
Azimuth הזוית בין התכווין לצפון ובין התכווין לגורם השמימי.
האזימוט מקביל במידותיו ל Bearing שהוא התכווין לגוף שעל פני הארץ.

Zenith זניט הנקודה השמימית הנמצאת בדיוק מעל ראש הצופה.

רום Altitude הרום הוא גובה הגוף השמימי מעל האופק. הרום נמדד במעלות מהאופק ועד לזניט, 90 מעלות מעל האופק

ZD - Zenith Distance המרחק הזויתי בין הזניט ובין הגוף השמימי. נמדד במעלות
ZD = 90 - Altitude

מבט על, מעל הזניט על פני כדור הארץ .
המרחק הזויתי בין הזנויט Z והאופק הוא 90 מעלות.

תאום בין השיטה היחסית והאבסולוטית

LHA - Local Hour Angle דיברנו בפרק הקודם על GHA של גוף שמימי שהיא הגדרה אבסולוטית. איך זוית שעה זו באה לידי ביטוי ביחס אלינו?
כאמור GHA תואם לקוי האורך שעל פני כדור הארץ. נוכל בעצם להגיד שקו האורך בו אנחנו נמצאים הוא גם הGHA שלנו כמובן תוך שינוי הכוונים הרי הHA נמדד רק מערבה.