קישור לדוגמאות של בחינות למשיט

מטעם משרד התחבורה

 
הבחינות נמצאות באתר משרד התחבורה וכולל שאלות ותשובות שניתן להעזר בהם לפני הבחינות עצמן.

ימאות אופנוע ים ימאות א' משיט 11
סירה עוצמה א'
סירה עוצמה ב'
ימאות ספינה
נווט א חופי מבחן עיוני בנווט א' (חופי) למשיט ספינה (מפה 1000 ישראל)
נווט מכשירים נווט ב' מכשירים
מכונה עזרה בפתרון דוגמת המבחן *
נספח אותות אורות דגלים זיהוי אורות וסימני יום
נספח מעגל מצבים מצב כלי שייט, טבלת ציורים של כלי שייט שכדאי להדפיס לפני למוד חוקי דרך

נכונות השאלות והתשובות שבקישורים אלא אינם בידי "שער לים" שמביא רק את הקישורים לאתר משרד התחבורה.