שער לים

התפתחות הימאות בתל אביב
סיפורו של רב החובל בנימין ליברמן

 

הרעיון להקים נמל בתל אביב עלה כבר בשנות העשרים ע"י מאיר דיזנגוף ואף הוכנו תוכניות לבנייתו, אולם התנגדותה של ממשלת המנדאט דחתה את מימוש התוכניות. עם פרוץ המאורעות באפריל 1936 הושבת נמל יפו במטרה להטיל מצור על היישוב היהודי באזור שהיה לחלוטין תלוי בנמל זה. מוסדות היישוב החליטו, בתגובה, להקים נמל בצפון תל אביב בסמוך לשפך הירקון. חברה מיוחדת הוקמה לצורך בניית הנמל, "אוצר מפעלי ים" שאת מניותיה רכש היישוב היהודי.עבודת הבניה בוצעה ביעילות במשך ארבעה חודשים ע"י "סולל בונה" ועובדים מנוסים יוצאי סלוניקי שביוון. בספטמבר 1936 הושלמה בניית נמל תל אביב שהתקבל כסמל לעמידת היישוב כנגד המתנגדים לקיומו.

בנימין ליברמן (1907-1988), חבר 'השומר הצעיר', עלה לבדו לארץ ישראל מוילנה בשנת 1924 והוא בן 17 בלבד והתפרנס ממקצוע הבניין, הדייג והובלת אבטיחים למצריים.
את אהבתו לים מימש כאשר הצטרף לגדוד 'צופי הים', תנועת נוער צופית ששימשה גם כהסוואה לפעולות ה'הגנה', הברחת נשק ועזרה למעפילים. צריף 'צופי ים' נבנה בשפך הירקון באיש ור שלטונות המנדט שסברו שמדובר בתנועת נוער בלבד. בשנת 1929 הוקמה חטיבת 'צופים קשישים' , בנ י 17 ומעלה, לצורכי הפעולות הביטחוניות. בנימין, כאחד הפעילים הבולטים בעזרה חשאית לארגון ה'הגנה', הפליג למצרים, בירות וסוריה והעביר כלי נשק ותחמושת. פעילותו הענפה וצרכי ה'הגנה' בתקופה זו, הביאו ל מינויו כראש שבט 'צופי ים'. לפרנסתו המשיך בנימין לעסוק בענף הבניה והדייג. בשנת 1931 נ סע לאורוגווי שם הייתה כל משפחתו. הוא למד באקדמיה הימית וסיים עם תואר רב חוב ל. חזר לארץ כדי לעסוק בתחום האהוב עליו - הים והיה חלק מצ וות עובדי נמל ת"א בהקמתו. בספטמבר אותה שנה נפתח רשמית נמל תל אביב. בנימין הת מנה לרב החובל הראשון ומנהל התפעול של נמל תל אביב , תפקיד אותו מילא עד לסגירתו של הנמל ב- 1966.


שיתוף הפעולה עם הבריטים בנמל תל אביב

פרשה פחות ידועה הקשורה לליברמן ומספנות הנמל, נוגעת לתקופת מלחמת העולם השנייה. בתקופת ה'שיתוף' שבין הבריטים להנהגת היישוב כנגד סכנת הפלישה של צבאות גרמניה לא רץ ישראל וקרבות הים והיבשה - מסוריה ולבנון מצפון ועד צפון אפריקה בדרום. עד נו במבר 1942, קרב אל-עלמיין, התנהלו קרבות קשים והיה חשש ממשי לעליונות הצבא הגרמני על פני בנות הברית.

בתחילת שנת 1942 טובעה, אניית נשק של הצי הבריטי Aircrest ע"י צוללת, לא י דוע אם איטלקית או גרמנית. האוניה, שהייתה בדרכה ממצרים לנמל חיפה, נשאה נשק, תחמושת ומכונות חקלאיות. לבקשת הבריטים, צוות הנמל בניהולו של רב החובל, בני מין ליברמן, הצליח לפנות את תכולת האונייה לפני טביעתה. הצי הבריטי התרשם מיע ילות הפינוי ופנה לליברמן בתוכנית לבניית 12 נחתות עם פתח קדמי . הנחתות היו כלי שיט קטנים באורך 15 מטר. 'אוצר מפעלי ים' קי בל על עצמו את בנייתם בחלקו הצפוני של הנמל. העבודה, בניהולו ש ל ליברמן, בוצעה ברמה מקצועית גבוהה ותוך פרק זמן קצר.

מבצע נוסף שדרש מיומנות מקצועית גבוהה היה בניית שולות המוקשים, כיון שכתוצאה מהלחימה היה הים זרוע במוקשים. מאחר ומספנת נמל תל אבי ב ביצעה בעבר, כאמור, פרוייקטים לשביעות רצונם של הבריטים, הן מבחי נת טיב העבודה והן עמידה בלוח זמנים, החליטו הבריטים ב-1943 להטיל על המ ספנה, על פי תכנון בריטי, בניית שולות מוקשים, שהם כלי שיט כבדים (י חסית) באורך 40 מטר. בתחילה סוכם שבנמל ייבנה השלד בלבד וכי המנועים ו התכולה יורכבו במקום אחר. אולם איכות ומהירות הבנייה גרמו לשינוי בתוכנית הבריטית והוחלט גם להשלים את הרכבת המנועים והגמר בנמל. אחת הבעיות הקשות בפרוייקט הייתה השקת הספינות למים. נמל תל אביב אינו מת אים להשקת כלי שייט גדולים מסוג זה . בדרך כלל השקת כלי שייט נעשית במקום ה בניה ופעולת ההשקה נעשית עם החרטום או הירכתיים לכיוון המים, דבר שלא היה אפשרי בנמל תל אביב, לכן הספינות נבנו בחלק הדרומי של הנמל ונגררו לרציף המערבי על מיתקן מיוחד ובעבודה ידנית קשה ביותר. בנימין ליברמן מצא פ יתרון לבעיית ההשקה ותכנן בניית מתקן מיוחד, שיאפשר, שלא כמקובל, השקת הכלים מהצד, הבריטים חששו מאד מרגע ההשקה, אך הפעולה עברה בצורה מושלמת. בתחילת 1945 פרוייקט בניית שולות המוקשים והשקתן הסתיים בהצלחה לאחר מאמ ץ משותף של מהנדסים בריטיים וארץ ישראלים בניצוחו של בנימין ליברמן. באמצעות כלים אלה ניקה הצי הבריטי את המוקשים מהים.

במלחמת העצמאות פיקד בנימין על הגנת הנמל, וב- 1956 , במבצע סיני, מונה לפק ח על פרוק והעברת כל הציוד שקשור לים ולמיכלי הדלק שנתפסו בסיני והעברתו לארץ. ברבות הימים, לאחר סגירתו של נמל ת"א ב 1966 , הקים ליברמן וניהל חברה להובל ה ימית "קמפאלי" בה עבדו בנו הבכור- רב חובל אורי ליברמן בוגר בית ספר לקציני ים מחזור ח' בחיפה. בתו - רות, לימים ברקן. בנו - מקסים, בוגר ביה"ס לקציני ים עכו מחזור י ב' קצין ראשון ואשתו - ענת, קצינת אלחוט בצי הסוחר שסיימה קורס לקציני אלחוט במכון להכשרה ימית בעכו, במחזור ראשון שקבל גם בנות. רב חובל בנימין ליברמן מסמל בתולדותיו את התפתחות הימאות בארץ ישראל.

A002_001 A002_013 A002_009 A002_029 A002_030
- תעודת הוקרה לבנימין ליברמן מ- 1925 ר/ח בנימין ליברמן (מימין) ביציאה מנמל תל אביב  ר/ח בנימין ליברמן על סירת מנוע בכניסה לנמל תל אביב העברת שולת המוקשים ממקום בנייתה העברת שולת המוקשים ממקום בנייתה
A002_017 A002_031 A002_018 A002_025 A002_026
שולת המוקשים על המתקן ברציף המערבי שולת המוקשים על המתקן ברציף המערבי טקס השקת שולת המוקשים - טקס השקת שולת המוקשים - ר/ח בנימין ליברמן משיק שולת מוקשים
A002_032 A002_033
השקת שולת המוקשים  השקת שולת המוקשים

מקורות:
אוסף אלבומי בנימין ליברמן, נכתב ע"י ענת ומקסים ליברמן, ת"א.