ישראלה

לאחר שביליתי בוקר שלם, שעבר כדקות מעטות בחברתו של מקס גלזנר ושמעתי מפיו את סיפור חייו המופלא, נברתי בארכיון בית אריאלה וצילמתי קטעי עתונות מהפלגתם של ששה צעירים על הספינה "שראלה" בפיקודו של מקס גלזנר.

לאחר שבירתה של שביתת הימאים, לא מצא מקס גלזנר שהיה מראשי השביתה כל אפשרות עבודה בים או בחוף.
מקס עזב את הארץ בספינה ישראלה וחי שנים רבות באנגליה.


העולם הזה יולי 1953

לאחר שדעכה הגחלת הלוחשת של שביתת הימאים. לפני שנה ומחצה, נטשטשה דמותה הקלושה של התעמולה למען הימאות, דומה שהנוער פנה עורף למי המלח. סיפורים על הפלגות נועזות וביקור במקומות שרגל ישראלי טרם דרכה בהם - לא הלהיבו עוד...

סיפורה של ישראלה עלול להיות אות זינוק חדש לקראת חיי הקרבה והתעוררות. פריצה מן הגיטו הצר של חיי השגרה אל המרחב הגדול.

מערכת "העולם-הזה" מציינת את עזרתה המכרעת של אברהם קריניצי, ראש ערית רמת גן, ושל חברת האחים מאיר, שבלעדיהם לא היתה הפלגה זו אפשרית.

אברהם קריניצי גייס את האמצעים הדרושים להפלגה, ואילו בעליה הצעירים של חברת האחים מאיר העמידו לרשות הסירה את הציוד הדרוש לה ממפעליהם התעשיתיים.

הצילומים נסרקו מצילומים של גליונות ישנים ומצהיבים של העולם הזה, אי לכך איכות התמונות גרוע, אך כולי תקווה שהם מביאים את רוח הדברים.

נמל הבית
Home Port
תפריט
Menu

Copyright © 2001 - 2004 by cgate.co.il