תרגול מצופים - קרדינלי, יוםcompass

הנך מפליג ורואה לפניך מצוף המסמן אזור מסוכן.
לאיזה כוון תסובב רת ההגה?