לחץ לשם קבלת הגדרת האורות
כלי שייט חייב לשאת אורות המשמשות לזיהויו. להבדיל מכלי רכב, שאורותיהם משמשים בעיקר לראיית הדרך בשעות החשכה, ארות הניווט של כלי השייט משמשים (כמו האורות האחוריים של כלי רכב) אך ורק לזיהיו ולקביעת כוון התקדמותו.
בציור נראה מבט על של כלי שייט, בשני צדדיו אורות צבעוניים אדום וירוק ובירכתיו אור לבן.
לחץ בכדי להבין איך נראים אורות של כלי שייט בשעת סיבוב

תכונותיהם של האורות מובאים כאן.

אורות נווט, מבט מלמעלה

אורות - תקנה 21

זוית האור 225 מעלות כלומר מכוון החרטום ולכל צד 112.5 מעלות

צבע לבן

אור ראש תורן

אור ראש תורן לבן

כל אור נראה מכוון החרטום ו-112.5 מעלות לצד בהתאם

אור ירוק בצד ימין ואור אדום מצד שמאל

אורות צד

אורות צד ירוק אדום

זוית האור 135 מעלות כלומר מכוון ישר אחורנית ולכל צד 67.5 מעלות

צבע לבן

אור ירכתיים

אור ירכתיים

כמו אור ירכתיים

צבע צהוב

אור גרירה

אור גרירה צהוב

כשמו כן הוא, האור נראה מסביב למלוא האופק בזוית של 360 מעלות

צבע כל שהוא

אור סביב

אור סביב

כמו אור סביב, אך מנצנץ בתדירות של לפחות 120 נצנוצים בדקה

אור מנצנץ

אור מנצנץ

טבלת מרחקי הראות של האורות (במיילים ימיים) בהתאם לארכו של כלי השייט
פחות מ 12 מטר
מ 12 מטר ועד 50 מטר
מ 50 מטר ומעלה
2
5
6

אור ראש התורן

2
2
3

אורות צד

2
2
3

אור ירכתיים / גרירה / סביב

צורות יום

ביום, כלי שייט מסוימים חיבים להראות צורות בכדי להציג את מצבם או פעולתם. סימני יום אלה יוצגו במקום בו יראו הייטב אלא אם מוזכר אחרת.
צבעם של הצורות הוא שחור, מלבד הדגל כמובן.

חוקי דרך כדור שחור חוקי דרך צילינדר חוקי דרך, משולש חוקי דרך, צורת יהלום, מעויין חוקי דרך, דגל A
כדור גליל משולש יהלום דגל A