שייט ממוכן הנמצא בדרך תקנה 23

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות
כלי שייט ממוכן בדרך
כלי שייט ממוכן בדרך
כלי שייט מרחף
מימין
כלי שייט מרחף
כלי השיט נראה עתה מצדו הימני. כלי שיט זה ישא את אורות הנווט המתאימים בהתאם למוזכר לעייל, כלומר אור/ות ראש תורן אורות צד ואור ירכתיים