גרירה ודחיפה תקנה 24

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות
כלי שייט גורר שאורך הגרר 200 מטר או יותר ביום