מפרשית תקנה 25

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות

כלי שייט שהוא מפריש ומפליג במכונה גם יחד
ביום יציג כלי השייט